The 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem, ICBEN, 24.-28.7.2011, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
111175

Hakija
Esko Toppila

Toteuttaja
Esko Toppila

Lisätietoja
Esko Toppila
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
15.6.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 450 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

ICBEN (International Congress on Noise as a Public Health Problem) on alan merkittävin poikkitieteellinen konferenssi maailmassa.

Työterveyslaitos on viimeisen kymmenen vuoden ajan panostanut merkittävästi melun aiheuttamaan riskiin huvi- ja viihdeteollisuudessa. TSR on tukenut merkittävästi tutkimusta rahoittamalla seuraavia projekteja:

Paukkupatruunoiden melutasot, STM:n musiikki ja viihdealan käytännesäännöt
Meluton musiikkioppilaitos
Ohjelmatyön melualtistus
Musiikkimelulta suojautuminen, vaihe 1
Musiikkimelulta suojautuminen, vaihe 2
Kommunikaatio- ja mediamelu – Korvan päälle tai korvakäytävään asetettavien kommunikaatiovälineiden aiheuttamat haitat

ICBEN konferenssissa on tarkoitus esittää kokonaisvaltainen analyysi saavutetuista tuloksista ja sen pohjalta arvioida, miten huvi- ja viihdeteollisuuden meluntorjunta tulisi järjestää.Sen lisäksi, että kokouksessa esitellään suomalaista alan tutkimusta, joka on eturivissä maailmassa mm. huvi- ja viihdeteollisuuden osalta. Konferenssi antaa mahdollisuuden keskustella aiheesta alan huippujen kanssa

Hankkeen vastuuhenkilö

Esko Toppila

Tiedote

Ruokavaliolla merkitystä kuulovamman kehittymisessä

31.8.2011

Vanhempi tutkija Esko Toppila Työterveyslaitokselta osallistui Lontoossa järjestettyyn kongressiin, joka käsitteli melua eri näkökulmista. Työsuojelurahasto tuki kongressimatkaa matkastipendillä.
 
Sekä meluvamman että ikään liittyvän kuulon heikkenemisen taustalla on oksidatiivinen stressi. Useat tutkimukset osoittavat, että C- ja E-vitamiineilla ja magnesiumilla on havaittu olevan kuulovamman kehittymistä hidastava vaikutus. Vähäproteiininen ruokavalio puolestaan voi edistää kuulovamman kehittymistä.
 
Joka neljäs eurooppalainen kärsii kaksipuolisesta kuulonalenemasta, joka vaikeuttaa kuulemista melussa. Neljännes kuulovammoista on melun aiheuttamia, mutta tätäkin yleisempi syy kuulon heikkenemiselle on ikä.
 
Tutkimukset osoittavat, että varhaisnuoruuden ja lapsuuden sosiaalisilla ja biologisilla tekijöillä on vaikutus siihen, että kuulo heikkenee keski-iässä. Meluvammojen torjunnan rinnalla tuleekin tehdä työtä ikään liittyvän kuulon heikkenemisen vähentämiseksi.
 
Kuulovamma vaikeuttaa puheen ymmärrettävyyttä meluisassa ympäristössä. Viranomaiskäyttöön on kehitetty apuvälineitä, joiden avulla hälytystehtävissä olevat voivat kuulla hyvin, vaikka heillä on kuulovamma. Lisäksi laitteet suojelevat kuuloa laukausten impulssimelulta.

Toppilan oma esitys käsitteli melututkimusta huvi- ja viihdeteollisuudessa. Toppila esitteli muun muassa tehosteiden aiheuttamia riskejä ja niiden torjuntaa. Esitys herätti kiinnostusta ja synnytti vilkkaan keskustelun. Monessa esityksessä viitattiin Suomessa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.
 
ICBEN (International Conference on Biological Effects of Noise) on kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Järjestön tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua melun biologisista vaikutuksista tutkijoiden, viranomaisten, johdon ja työntekijöiden välillä.
 
ICBEN on jakaantunut yhdeksään ryhmään. Omissa ryhmissään käsitellään esimerkiksi meluvammoja, ympäristömelua ja melun vaikutusta suorituskykyyn ja käyttäytymiseen. Tärkein tiedotuskanava on viiden vuoden välein järjestettävä kongressi, johon kukin ryhmä tuottaa esityksen omalla alallaan tapahtuneesta kehityksestä.
 
10th International congress on noise as a public health problem järjestettiin Lontoossa Iso-Britanniassa 24.-28.7.2011.

Toimittaja
Camilla Reinboth