The 11th Conference European Academy of Occupational Health Psychology, EAOHP, 14.-16.04.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114061

Hakija
Mari Huhtala

Toteuttaja
Mari Huhtala

Lisätietoja
Mari Huhtala
mari.huhtala@jyu.fi

Toteutusaika
13.4.2014 - 15.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 130 euroa

Tulokset valmistuneet
15.5.2014

Tiivistelmä

Apurahansaaja osallistuu Työsuojelurahaston myöntämän stipendin avulla huhtikuussa 2014 järjestettävään The 11th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology -konferenssiin Lontoossa.

Suullinen konferenssiesitys pohjautuu seurantatutkimukseen, jossa selvitettiin miten suomalaiset johtajat (n=464) kokevat organisaatiokulttuurinsa eettisyyden muuttuneen kahden vuoden aikana (kyselytutkimus 2009-2011), ja miten erilaisten muutosryhmien johtajat eroavat toisistaan työhyvinvoinnin suhteen. Johtajista oli tunnistettavissa neljä erilaista ryhmää: johtajat, jotka kokivat organisaationsa eettisen kulttuurin 1) heikentyneen kahden vuoden aikana, 2) pysyvästi heikoksi, 3) vahvistuneen kahden vuoden aikana ja 4) pysyvästi vahvaksi. Ne johtajat, jotka kuuluivat pysyvästi vahvan kulttuurin ryhmään (30 %), kokivat myös työhyvinvointinsa olevan parhaalla tasolla. Heillä oli vähiten kokemuksia eettisestä kuormittuneisuudesta ja työuupumuksesta, ja eniten kokemuksia positiivisesta työn imusta. Ne johtajat, jotka arvioivat eettisen kulttuurin heikentyneen kahden vuoden aikana (5 %) raportoivat eniten eettisen kuormittuneisuuden ja työuupumuksen tunteita, jotka lisääntyivät kahden vuoden aikana. He kokivat myös vähiten työn imua. Tutkimus osoitti, että panostamalla eettiseen kulttuuriin voidaan pitkäkestoisesti tukea työhyvinvointia.

Tuloksista on valmisteilla myös artikkeli, joka on tarkoitus julkaista kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä 2014-2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Huhtala

Tiedote

Suomalainen tutkimus esillä Lontoon konferenssissa

15.5.2014

Tutkija
Mari Huhtala osallistui työ- ja
organisaatiopsykologian konferenssiin, jossa suomalainen
työelämätutkimus oli vahvasti esillä.

Suomalainen työelämätutkimus oli vahvasti esillä European
Academy of Occupational Health Psychology -konferenssissa
Lontoossa, Iso-Britanniassa 14.-17.4.2014. Tämän vuoden teemana oli
aiempien työelämän tutkimusten ja teorioiden tuominen nykypäivään
ottaen huomioon uusia suuntauksia sekä monitieteellisyyttä.
Paikalla oli paljon suomalaisia työelämän tutkijoita.

Tutkija Mari Huhtala esitteli omassa puheenvuorossaan uusimpia
tutkimustuloksiaan eettisestä organisaatiokulttuurista. Tutkimus
selvitti, miten eettinen kulttuuri muuttuu kahden vuoden
aikana.

Seurantatutkimus osoitti, että kulttuurin tasosta oli
löydettävissä neljä eri muutosprofiilia. Eettisen kulttuurin
muutoksilla oli selvä yhteys pitkäkestoiseen työhyvinvointiin:
eettisten hyveiden vahvistuminen organisaatiossa heijastui
johtajien vähäisempään eettiseen kuormittuneisuuteen, työuupumuksen
vähenemiseen sekä voimakkaampaan työn imuun. Toisaalta heikentyvä
eettinen kulttuuri lisäsi uupumuksen ja kyynistyneisyyden tunteita
sekä vähensi työn imua.

Esitys pohjautui Jyväskylän yliopiston, psykologian laitoksen
tutkimukseen Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön
hyvinvointi organisaatioiden välisen vertailun ja johtajien
seurantatutkimuksen valossa (TSR 110104).

Tilaisuudessa oli useita myös muita tieteellisesti
korkeatasoisia esityksiä sekä keynote-puhujia. Muun muassa työ- ja
organisaatiopsykologian tunnettu tutkija
Evangelia Demerouti piti puheenvuoron työn
vaatimuksista ja voimavaroista nykytutkimuksen uusien suuntausten
valossa. Lisäksi toinen alan tunnettu tutkija,
Wilmar Schaufeli esitteli kiinnostavan
teoreettisen täydennyksen johtamisen lisäämisestä tunnettuun ”työn
vaatimukset ja voimavarat” -malliin.

Työsuojelurahasto tuki Huhtalan konferenssiin osallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.eaohp.org