The 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 14.-16.4.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114034

Hakija
Auli Airila

Toteuttaja
Auli Airila

Lisätietoja
Auli Airila
auli.airila@ttl.fi

Toteutusaika
13.4.2014 - 15.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 050 euroa

Tulokset valmistuneet
15.5.2014

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua European Academy of Occupational Health Psychology:n järjestämään konferenssiin Lontoossa 13.-16.4.2014. Konferenssissa esitän tuloksia väitöskirjaani sisältyvästä artikkelista, jossa tarkastelen 13 vuoden pitkittäisasetelmassa kivun ja masennusoireiden kehittymistä sekä näihin kehityspolkuihin yhteydessä olevia tekijöitä. Esitelmäni otsikko on ”Developmental trajectories of multi-site pain and depression – the effects of job demands, job resources and individual factors”. Tutkimus tuo uutta tietoa kivun ja masennusoireiden yhteisesiintyvyydestä. Lisäksi tutkimuksen avulla selvitetään erilaisten resurssitekijöiden yhteyttä kipu- ja masennusoireisiin pitkällä aikavälillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisesti sellaisten työolojen kehittäminen, jotka vähentävät työn vaatimustekijöitä ja lisäävät työn voimavaratekijöitä suojaavat kipu- ja masennusoireiden kehittymiseltä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten työntekijöiden työhyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Tuloksista on erityisesti hyötyä esimiesten, työyhteisön kehittäjien ja työterveyshuollon toiminnassa.

Konferenssissa esitettävän tutkimuksen tulokset julkaistaan myöhemmin artikkelin muodossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Auli Airila

Tiedote

Uutta tietoa kivun ja masennuksen yhteydestä

15.5.2014

Tutkimus tuo uutta tietoa kivun ja masennuksen yhteydestä.
Tutkija
Auli Airilan tutkimuksen mukaan on hyvä kehittää
erityisesti sellaisia työoloja, jotka vähentävät työn
vaatimustekijöitä, lisäävät työn voimavaratekijöitä ja suojaavat
kipu- ja masennusoireiden kehittymiseltä.

Tulokset pohjautuvat Airilan palomiesten työhyvinvointia
käsittelevään väitöstutkimukseen ”Work characteristics, personal
resources, and employee well-being: A longitudinal study among
Finnish firefighters”. Väitöskirja tarkastettiin maaliskuussa 2015
Helsingin yliopistossa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten
työntekijöiden työhyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn
edistämisessä. Tuloksista on erityisesti hyötyä esimiesten,
työyhteisön kehittäjien ja työterveyshuollon toiminnassa.

Airila esitteli tutkimustaan 11th Conference of the European
Academy of Occupational Health Psychology, EAOP, konferenssissa
Lontoossa huhtikuussa 2014. EAOHP:n konferenssi kokoaa yhteen
työterveyspsykologian alan merkittäviä tutkijoita ympäri
maailmaa.

Esityksen otsikko oli Developmental trajectories of multi-site
pain and depression – the effects of job demands, job resources and
individual factors.

Työsuojelurahasto tuki Airilan osallistumista kongressiin
matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman