The 11th Congress of World Association for Psychosocial Rehabilitation, WAPR, 10.-13.11.2012 Italia

Hanketiedot

Hankenumero
112327

Hakija
Jari Laine

Toteuttaja
Jari Laine

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
10.11.2012 - 30.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 608 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2012

Tiivistelmä

Osallistuminen World Assosiation of Psychososocial Rehabilitation kongressiin Italiassa, Milanossa 10. – 13. 11.2012. Kongressissa pidettiin suullinen symposium yhdessä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa aiheesta ”Social network perspectives on psychosocial rehabilitation” maanataina 12.11.

Symposiumissa käsiteltiin sosiaalisen verkoston merkitystä kuntoutukseen mielenterveys- ja väärinkäyttö alueilla useasta eri näkökulmasta ja symposiumin pohjalta on tarkoitus kirjoittaa tieteellinen artikkeli yhteistyössä Norjan sekä Tanskan edustajien kanssa. Artikkelin julkaisupäivämäärää ei voi tässä vaiheessa ilmoittaa, mutta kun päätös mahdollisesta julkaisusta tulee, asiasta ilmoitetaan Työsuojelurahastolle. Kongressissa kuultiin useita esityksiä psykososiaalisesta kuntoutuksesta, jotka voivat olla hyödyksi mielenterveystyön koulutuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa osallisuus tärkeää kuntoutuksessa

30.11.2012

Jukka Piippo osallistui psykososiaalisen
kuntoutuksen konferenssiin The 11th Congress of World Association
for Psychosocial Rehabilitation, joka järjestettiin 10.–13.
marraskuuta 2012 Italiassa, Milanossa.

Työsuojelurahasto tuki Piipon osallistumista tapahtumaan.

Piippo ja pohjoismaiset kumppanit pitivät suullisen symposiumin
otsikolla
Social Network perspectives on psychosocial
rehabilitation
.

Piippo korosti omassa esityksessään asiakkaan ja hänen
sosiaalisen verkostonsa osallisuutta kuntoutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Ilman heidän osallisuuttaan kuntoutus voi jäädä
vastaamatta todellisiin tarpeisiin.

 

Konferenssissa oli osallistujia yli 40 maasta. Tieteellinen anti
oli laaja, ja myös mielenterveyskuntoutujat olivat edustettuina.

 

Piippo havaitsi, että pohjoismaisissa esityksissä painotettiin
huomattavasti enemmän kuntoutujan itsensä ja hänen sosiaalisen
verkostonsa osallisuutta kuntoutusprosesseissa kuin
eteläeurooppalaisissa.

 

Piipon mukaan kehitys Suomessa mielenterveyskuntoutuksessa on ollut
myönteistä. Tutkimusta varsinkin kuntoutujan itsensä osallisuudesta
hoito- ja kuntoutusprosesseissa tarvitaan lisää.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.wapr2012.org