The 11th European Conference on Knowledge Management, 2.-3.9.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110258

Hakija
Minna Janhonen

Toteuttaja
Minna Janhonen

Lisätietoja
Minna Janhonen
minna.janhonen@nitor.com

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
692 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Knowledge Conversion and Social Networks in Driving Team Performance
Minna Janhonen1,Jan-Erik Johanson2

1Finnish Institute of Occupational Health, Work and Society Team, Helsinki, Finland
2University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, Finland
minna.janhonen@ttl.fi
jjohanso@valt.helsinki.fi

Abstract
This study aims to find out how different processes of knowledge management and patterns of social networking affect team performance. Our data on teams originate from a sample of different organizations from a variety of both public and private industries in Finland (76 teams; 499 employees). Our aim was to put the team phenomenon into an everyday context by analysing the interplay of knowledge creation and social networks in teams which function on a permanent basis. Both knowledge creation and social networking proved to be drivers of performance, but the results showed that whereas team members see the knowledge conversion processes as central to performance, top management emphasize the importance of social networks in value creation. In our examination, lively within-team interaction combined with leaders’ access to the host organization was found to be the key to team performance.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Janhonen

Tiedote

Tiimin tiheys edistää suoriutumista

30.9.2010

Minna Janhonen osallistui tiedon johtamista
koskevaan konferenssiin Portugalissa 2.–3.9.2010. Konferenssi
järjestettiin 11. kerran. Työsuojelurahasto tuki
konferenssiosallistumista stipendillä.

Janhonen esitteli konferenssissa väitöskirjansa osajulkaisun,
jonka hän oli kirjoittanut yhdessä ohjaajansa
Jan-Erik Johansonin kanssa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, ovatko tiedonmuodostuksen prosessit
ja sosiaalisen verkoston rakenne yhteydessä tiimin suoriutumiseen.
Verkostojen roolia tarkastellaan sekä itsenäisenä tiimin
suoriutumiseen vaikuttavana tekijänä että välittävänä tekijänä
tiedon jakamisen sekä tiimin suoriutumisen välillä. Suoriutumista
tarkastellaan sekä tiimin jäsenten että organisaation ylimmän
johdon näkökulmista.

Tutkimusaineisto koostui otoksesta, jossa oli erilaisia
yksityisen ja julkisen sektorin yhteisöjä Suomessa, yhteensä 76
tiimiä ja 499 työntekijää.

Tulosten mukaan tiimin tiheys on yhteydessä tiimin
suoriutumiseen sekä tiimin omissa että organisaation ylimmän johdon
arvioissa. Tiimin jäsenten mielestä tiedonmuodostuksen prosessit
vaikuttavat keskeisesti suoriutumiseen. Ylin johto sen sijaan
korosti sosiaalisten verkostojen merkitystä arvonluonnissa.

Tiimin vetäjien organisaation sisäiset suhteet edistivät tiimin
suoriutumista, mutta organisaation ulkopuoliset heikensivät sitä.
Tulos oli samanlainen sekä tiimin omaan että organisaation ylimmän
johdon suoriutumisarviointiin liittyen.

Tiimin jäsenten organisaation ulkopuoliset verkostosuhteet
olivat negatiivisessa yhteydessä tiimin omaan
suoriutumisarvioon.

Toimittaja
Liisa Strann