The 12th International Conference on Fire Science and Engineering, Interflam, 5.-7.7.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110239

Hakija
Tuula Hakkarainen

Toteuttaja
Tuula Hakkarainen

Lisätietoja
Tuula Hakkarainen
tuula.hakkarainen@vtt.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 040 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

VTT ja Työterveyslaitos ovat tutkineet asuntopalopaikoilla esiintyviä terveydelle haitallisia yhdisteitä, palokohteissa työskentelevien ihmisten altistumista näille yhdisteille ja suojautumisen vaikutusta altistumiseen (Työsuojelurahaston hankkeet nro 107094 ja 108074). Tutkimuksessa etsittiin tarkoituksenmukaisimpia suojautumiskeinoja altistumisen vähentämiseksi. Työn tuloksena syntyi opas ”Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa”, jossa annetaan ohjeita asuntopalokohteissa työskentelevien ja vierailevien ihmisten kemikaalialtistumisen vähentämiseksi teknisin keinoin ja henkilösuojaimin.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista on tiedotettu laajalti kotimaassa mm. palosaneeraus-, palontutkinta- ja vakuutusaloilla työskenteleville. Tulosten saattamiseksi myös kansainväliseen tietoisuuteen aiheesta pidetään esitelmä palotutkimusalan Interflam 2010 -konferenssissa Nottinghamissa (UK) heinäkuussa 2010. Esitelmän ja siihen liittyvän artikkelin tavoitteena on paitsi tuloksista tiedottaminen myös kansainvälisen keskustelun herättäminen tulipalokohteissa työskentelevien altistumisriskeistä ja suojautumistarpeesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Hakkarainen

Tiedote

Palotutkimus liekeissä

31.8.2010

Tuula Hakkarainen osallistui konferenssiin, joka
järjestettiin 5.–7. heinäkuuta 2010 Nottinghamin yliopistossa,
Isossa-Britanniassa. Hän esitteli tutkimuksia tulipalokohteissa
työtä tekevien altistumisesta ja suojautumisesta. Lisäksi
Hakkarainen verkottui alan tutkijoiden kanssa. Työsuojelurahasto
oli myöntänyt Hakkaraiselle matkastipendin.

 

Tapahtumaan osallistui nelisensataa palotutkimusalan asiantuntijaa
eri puolilta maailmaa. Konferenssissa kuultiin noin 130 esitelmää
neljässä rinnakkaistunnossa ja esiteltiin yli 70 posteria.

 

Biomonitorointi vieras monelle ulkomaiselle
paloasiantuntijalle


 

Vuosina 2007–2009 VTT:n ja Työterveyslaitoksen tutkijat
selvittivät palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämiä sekä
niiden vaikutuksia työturvallisuuteen. Tuula Hakkarainen välitti
konferenssissa tietoa kyseisistä Työsuojelurahaston rahoittamista
tutkimuksista (107094 ja 108074).

 

Hakkarainen kuvasi esitelmässään tutkimusten palokokeet,
tapaustutkimukset ja altistumiskokeet tuloksineen. Hän esitteli
myös Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa

-suojautumisoppaan, joka oli laadittu tutkimustuloksista.

 

Esitystä seurasi noin 50 kuulijaa. Monelle oli uutta se, että
altistumista voi tutkia koehenkilöiltä otettavista
biomonitorointinäytteistä. Perinteisesti altistumisriskejä on
tutkittu mittaamalla ilman epäpuhtauksia kaasunäytteenotolla ja
-analyysilla. Altistuminen on tällöin arvioitu epäsuorasti.

 

Hakkarainen kertoo keskustelleensa erityisesti ruotsalaisten ja
norjalaisten kollegoidensa kanssa altistumisesta ja suojautumisesta
palokohteissa. Suunnitteilla on pohjoismainen yhteistyöhanke.

Toimittaja
Hannu Kaskinen