The 13 th ISA World Congress, Sociology on the move, 11.-17.7.2010, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
110232

Hakija
Anna Kontula

Toteuttaja
Anna Kontula

Lisätietoja
Anna Kontula
anna.kontula@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 372 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2010

Tiivistelmä

Tarkoituksena on esittää paperi ”Status of migrant workers in Finnish construction sector” International Sociological Associationin maailmankonferenssissa, työryhmässä ”The Alienation of the Migrant Worker”.

Esitelmä perustuu mm. Työsuojelurahaston tukemalle tutkimushankkeelleni Rakennusalan harmaasta työstä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kontula

Tiedote

Pimeää työtä tekevillä monia vaikeuksia Suomessa

15.8.2010

Anna Kontula osallistui 11.7. – 17.7.2010 The 13th ISA World Congress, Sociology on the Move -konferenssiin Göteborgissa. Kontula piti tilaisuudessa esitelmän rakennusalan siirtotyöläisten asemasta Suomessa. Esityksen otsikko oli Status of migrant workers in Finnish construction sector.

Esitelmässään Kontula totesi muun muassa, että hallituksen virallisen maahanmuuttopolitiikan ja käytännön välillä on melkoinen ristiriita. Virallisen linjan mukaisesti hallitus tukee työperäistä maahanmuuttoa ja tarjoaa maahan tulleille tarvittavia palveluja.

Kontrolloidun maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on taata riittävä työvoiman saanti suomalaisten ikääntyessä. Erityisesti nuoret ja koulutetut maahanmuuttajat toivotetaan tervetulleiksi. Näiden keskiluokkaa edustavien maahanmuuttajien toivotaan jäävän perheineen maahan pysyvästi.

Ilman työlupaa, perhettä ja sosiaaliturvaa

Monen maahanmuuttajan silmin tilanne ei ole kuitenkaan kovin auvoinen.  Etenkin pimeää työtä tekevien kohdalla työ- ja oleskelulupien saanti on kiven alla. Pimeästi työskentelevät jäävät usein myös sosiaaliturvan ja jopa työturvallisuustoimien ulkopuolelle.

Epävirallisesti maassa työskentelevät eivät voi tuoda perhettään Suomeen, ja he tapaavat läheisiään harvoin, usein vain lomiensa aikana. Integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on epävarmoissa oloissa lähes mahdotonta.

Anna Kontulan esitys pohjautuu hänen puolalaisia rakennusalan siirtotyöläisiä koskevaan tutkimukseensa.

Esitys otettiin konferenssissa hyvin vastaan. Muun muassa kaksi kansainvälistä tieteellistä julkaisua kiinnostui Kontulan tutkimuksesta. Kontula ryhtyykin työstämään aineistoaan artikkelimuotoon.   

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo