The 13th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development, SGBED, 16.-18.7.2014, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
114227

Hakija
Susanna Kultalahti

Toteuttaja
Susanna Kultalahti

Lisätietoja
Susanna Kultalahti
sukulta@uva.fi

Toteutusaika
15.7.2014 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 080 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Konferenssissa esiteltävä artikkeli liitetään osaksi väitöskirjatutkimusta ”Understanding Generation Y: Implications for Finnish Working Life”.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella eläytymismenetelmän ja sosiaalisen median avulla kerättyä aineistoa, jossa Y-sukupolvelaiset kuvaavat hyvää ja huonoa esimiestyötä. Vastauksista, jotka käsittävät 504 pientä tarinaa, on erotettavissa viisi erilaista diskurssia, jotka liityvät Y-sukupolven toiveisiin esimiestyötä kohtaan. Tutkimus tuottaa uutta tietoa paitsi esimiehille, myös henkilöstöammattilaisille suomalaisesta Y-sukupolvesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Kultalahti

Tiedote

Y-sukupolven kokemuksia käsittelevä tutkimus esillä kongressissa Italiassa

15.8.2014

Tutkija
Susanna Kultalahden tutkimus siitä, miten
Y-sukupolven edustajat kokevat esimiestyön oli esillä
kansanvälisessä tutkijakongressissa Italiassa. 

Vaasan yliopiston tutkijan väitöstutkimuksen tavoitteena on
tarkastella eläytymismenetelmän ja sosiaalisen median avulla
kerättyä aineistoa, jossa Y-sukupolvelaiset kuvaavat hyvää ja
huonoa esimiestyötä. Tutkimusaineisto koostuu 504 pienestä
tarinasta. Niistä on erotettavissa viisi erilaista diskurssia,
jotka liityvät Y-sukupolven toiveisiin esimiestyötä kohtaan.
Tutkimus tuottaa uutta tietoa paitsi esimiehille, myös
henkilöstöammattilaisille suomalaisesta Y-sukupolvesta.

Kultalahti esitteli tutkimuksensa Leadership-työryhmässä. Hän
kuuli kongressissa samaa teemaa sivuavista tutkimuksista ja vaihtoi
ajatuksia muiden tutkijoiden kanssa. Kongressiin osallistuminen
vauhditti väitöstutkimuksen tekemistä.

The 13th International Conference of the Society for Global
Business & Economic Development- kongressi pidettiin Italiassa
heinäkuussa 2014. Työsuojelurahasto tuki Kultalahden osallistumista
kongressiin.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.sgbed2014.it