The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
111303

Hakija
Salla Atkins

Toteuttaja
Salla Atkins

Lisätietoja
Salla Atkins
salla.atkins@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.0001 - 15.11.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 157 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2011

Tiivistelmä

TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS ESITTELYSSÄ HOLLANNISSA

Salla Atkins osallistui 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) konferenssiin Maastrichtissa, Hollannissa 25. – 28. toukokuuta 2011. Konferenssin teema oli ”Decent work and beyond”. Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa stipendillä.

Konferenssi antoi uusia näkökulmia työhyvinvoinnin tutkimiseen sekä tilaisuuden ajatustenvaihtoon toisten kanssa. Tärkeitä teemoja olivat esimerkiksi johtajuuden merkitys työhyvinvoinnissa ja muutosten hallinta.

Atkins esitteli konferenssissa kaksi julistetta, jotka perustuivat Työsuojelurahaston rahoittamaan Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) terveyshuollossa – vertailututkimus TANO-toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi (TSR 108336) tutkimushankkeeseen. Helena Palmgren, Päivi Jalonen, Simo Kaleva ja Kaija Tuomi olivat osallistuneet niiden valmistukseen.

Yksi julisteista käsitteli vertailututkimuksen tutkimusasetelmaa ”Health education and communication in occupational health services: An effectiveness study”. Toinen, nimeltä ”Employee expectations of occupational health services: A qualitative study” käsitteli työntekijöiden mielipiteitä työterveyshuollon toiminnasta. Molemmat herättivät kiinnostusta ja kysymyksiä konferenssikävijöiden keskuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salla Atkins

Tiedote

Työterveyshuollon toimintamalli esillä Hollannissa

15.11.2011

Salla Atkins osallistui työ- ja
organisaatiopsykologien konferenssiin Maastrichtissa, Hollannissa
25.–28. toukokuuta 2011. Atkins esitteli konferenssissa kaksi
posteria Työterveyslaitoksen vertailututkimuksesta.
Työsuojelurahasto tuki Atkinsin osallistumista stipendillä.

 

Atkinsin esitykset perustuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan
(108336) hankkeeseen, jossa Työterveyslaitos tutkii
työterveyshuollon vaikuttavuutta tiedonannossa, neuvonnassa ja
ohjauksessa. Tutkimuksen muut tekijät ovat
Helena Palmgren,
Päivi Jalonen,
Simo Kaleva ja
Kaija Tuomi.

Toisessa posterissa Atkins esitteli vertailututkimuksen
tutkimusasetelmaa ja toisessa työntekijöiden mielipiteitä
työterveyshuollon toiminnasta. Molemmat herättivät kiinnostusta
konferenssikävijöissä. Tulokset julkaistaan vertailututkimuksen
loppuraportissa 2012.

Keskustelut posteriesittelyissä ja seminaareissa sekä vapaa
oleskelu antoivat Atkinsille tilaisuuksia verkostoitua muiden
työhyvinvoinnista kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa.
Esimerkiksi saksalaisia ja japanilaisia kiinnosti Suomen
työterveyshuoltojärjestelmä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.eawop.org