The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
111172

Hakija
Hanni Muukkonen

Toteuttaja
Hanni Muukkonen

Lisätietoja
Hanni Muukkonen
hanni.muukkonen@oulu.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 570 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite on osallistua kansainväliseen EAWOP-konferenssiin Maastrichtissa, Alankomaissa 26.-28.5.2011. EAWOP -konferenssi on eurooppalaisten työ- ja organisaatiopsykologien keskeinen tapahtuma. Konferenssin teemana on riittävän hyvät työolot. Konferenssissa esitellään tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisäksi yksi konferenssipäivä on erityisesti nimetty käytännön tekijöiden -päiväksi (practitioners’ day).

Esitykseni otsikko on ”Contextual Activity Sampling System (CASS) for tracking activities, places, and emotions of mobile work”. Se on kirjoitettu yhdessä Seppo Toikan ja Matti Vartiaisen kanssa. Esityksemme käsittelee mobiilin ja monipaikkaisen työn tutkimusta tapahtumaotannan menetelmällä. Esitys hyväksyttiin papereiden esitys sessioon ”Research and Methodology: Advances in Methods and Analyses”.

CASS-mobiilisovelluksella työntekijä voi kerätä aineistoa omista työskentelykäytännöistään ja -tiloistaan useita kertoja päivässä. Kyselyssä vastataan mm. kysymyksiin mitä on tekemässä, minkälaisia tunteita kokee vastaushetkellä, kuvataan työtekoa edistäviä tekijöitä ja häiriöitä tai otetaan valokuva tai tallennetaan äänitys esim. häiriön kuvaus. Esittelen menetelmän kehityksen taustaa ja pilottiaineiston tuloksia ja kokemuksia tästä menetelmästä sekä suunnitelmia jatkokehityksestä työterveyshuollon käyttöön.

Esityksemme on Työsuojelurahaston rahoittaman Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä -hankkeen (110325) tuloksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanni Muukkonen

Tiedote

Tapahtumaotannalla kiinni monipaikkatyöhön

15.8.2011

Hanni Muukkonen osallistui eurooppalaisten työ- ja
organisaatiopsykologien konferenssiin 25.–28. toukokuuta 2011
Maastrichtissa. Hän esitteli liikkuvan ja monipaikkaisen työn
tutkimusta tapahtumaotannan menetelmällä. Älypuhelinsovelluksella
työntekijä voi osallistua aineistonkeruuseen useita kertoja
päivässä. Työsuojelurahasto tuki Muukkosen Hollannin-matkaa
stipendillä.

Tapahtumaotannalla voi tarkastella muun muassa työn aika- ja
paikkatekijöiden tai työolojen tai -tehtävien vaihtelua. Myönteiset
ja kielteiset tunteet voivat vaihdella paljon päivän aikana, ja
menetelmä mahdollistaa yksilöiden prosessien seuraamisen ja
kuormitustekijöiden kartoituksen.

 

Menetelmä tarjoaa myös työterveyshuollolle uudenlaisen tavan
seurata monipaikkaisen ja liikkuvan työn kuormituksia.

Muukkosen esitys on Työsuojelurahaston rahoittaman
Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä -hankkeen
(110325) tuloksia.  Muukkosen lisäksi kirjoittajia ovat
Seppo Toikka ja
Matti Vartiainen. Esityksestä on tekeillä
artikkeli kansainväliseen lehteen. 

Muukkonen kertoo, että konferenssi oli antoisa oman tutkimuksen
ja menetelmän jatkokehityksen kannalta. Muiden esityksistä hän
löysi runsaasti uusia näkökulmia, täydentävää tietoa ja
julkaisufoorumeita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen