The 16th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2014, 22 – 27.6.2014, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
114036

Hakija
Mika P. Nieminen

Toteuttaja
Mika P. Nieminen

Lisätietoja
Mika P. Nieminen
mika.nieminen@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 1.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 305 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2014

Tiivistelmä

Matkan kohde on HCI International konferenssi, johon hakija on pääkirjoittajana paperissa ”Collaboration Space for Creative Knowledge Work – Analysis of Industrial Pilots”. Paperissa kuvataan luovan tietotyön yhteistyöjärjestelmän pilotointia yrityksissä. Järjestelmän kehitys tehtiin käyttäjäkeskeisesti ja tietoa käyttäjien tarpeista kerättiin laajan kirjallisuuskatsauksen, käyttäjähavainnointien ja käyttäjähaastatteluiden avulla.

Mukana oli kaksi käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä tekevää suomalaista yritystä ja yksi kaupunkisuunnittelun yksikkö. Tuloksia vertailtiin vastaavan järjestelmän kokeiluun kiinalaisessa palvelukehitystä tekevässä tutkimuslaitoksessa.
Kunkin osapuolen luona tapahtuneiden kuukauden kestävien kokeilujen tuloksena osoitettiin järjestelmän kehittyminen kokeilujen aikana System Usability Scale (SUS) menetelmän avulla, löydettiin kultturisia eroja Suomen ja Kiinan välillä yhteistyövälineiden käytössä ja tuloksina raportoitiin kahdeksan suositusta yhteistyötilojen suunnittelulle.
Konfferenssiin odotetaan lähes kolmeatuhatta osalllistujaa, joten toivon saavani sieltä hyvän läpileikkauksen tämän tutkimusalan nykytilaan ja kontakteja tuleviin tutkimushankkeisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika P. Nieminen

Tiedote

Yhteistyötilan prototyyppi esillä Kreikan kongressissa

1.9.2014

DiWa mahdollistaa sujuvan tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen
pienryhmätyöskentelyn aikana ja tarjoaa apukeinoja palata aiemmin
käsiteltyihin asioihin ja päätöksiin.

Aalto-yliopiston hanke päivittää perinteisen neuvotteluhuoneen
ja luo uusia yhteistyön mahdolllisuuksia.

DiWassa toteutettiin suuriin kosketusnäyttöihin pohjautuen
uudenlaisen yhteistyötilan prototyyppi. DiWa-tila on
tuotesuunnitteluun ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn
omistettu huone, jossa monialainen asiantuntijajoukko työstää
monipuolisia sähköisiä aineistoja.

Tekesin rahoittamassa DiWa (Digital War room) -hankkeessa
tutkittiin uusia toimintatapoja ja hyödynnettiin
ryhmätyöjärjestelmän prototyyppiä, joka tuotiin osaksi
yhteistyökumppanien arkea.

Aalto-yliopiston STRATUS-tutkimusryhmän DiWa-hanke oli esillä
Human-Computer Interaction-kongressissa Kreikassa kesäkuussa 2014.
Tutkija
Mika P. Nieminen esitteli tutkimusryhmän hanketta
kongressissa.

Työuojelurahasto tuki kongressiin osallistumista
matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Mika P. Nieminen, Mikael Runonen, Mari Tyllinen, Marko Nieminen. 2014. Collaboration Space for Creative Knowledge Work – Analysis of Industrial Pilots. Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience. Lecture Notes in Computer Science Volume 8517, 2014, pp 653-662 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07668-3_63

http://2014.hci.international. http://2014.hci.international/

Nieminen, Mika P. & Tyllinen, Mari & Runonen, Mikael & Eriksson, Nick & Nieminen, Marko. 2013. Tila ryhmätyön tukena – DiWa-projektin loppuraportti. ISBN 978-952-60-3641-0 (electronic). ISBN 978-952-60-3640-3 (printed). https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11191