The 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time 4.-8.11.2013, Brasilia

Hanketiedot

Hankenumero
113325

Hakija
Paula Niemelä

Toteuttaja
Paula Niemelä

Lisätietoja
Paula Niemelä
paula.niemela@finnair.fi

Toteutusaika
1.12.2013 - 10.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
900 euroa

Kokonaiskustannukset
2 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.12.2013

Tiivistelmä

”Lentokonetarkastajien työvuororytmin muutos”
Tutkimuksessa selvitettiin kolmen eri tavalla eteenpäin kiertävien työvuororytmien eroja ja vaikutuksia uneen, vireyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Kolmivuorotyössä tarkastajat siirtyivät kahdesta erilaisesta työvuororytmistä uuteen työvuororytmiin vuoden 2012 alusta. Ennen muutosta yhden ryhmän työjakso rakentui peräkkäisistä yö-aamu- ja iltavuoroista (YAI–) ja toisen aamu-ilta-yö-rytmistä (AIY–) vapaajakson sijoittuessa työjaksojen väliin. Uudessa rytmissä työjakso alkoi iltavuorolla, jota seurasivat yö- ja aamuvuorot (IYA– ). (Y=yö, I=ilta, A=aamu, – =vapaa). Tutkimuksessa vertailtiin näitä kolmea ”rytmiryhmää”: YAI-ryhmä ( n=27), AIY-ryhmä ( n=7) ja IYA-ryhmä ( n=25).

Tutkimuksen aineisto koottiin räätälöidyllä vuorotyökyselyllä, joka toteutettiin kahdessa vaiheessa, joulukuussa 2011 ennen työvuororytmin muutosta ja seurantakysely 3 kk muutoksen jälkeen. Kyselyllä kartoitettiin työhön liittyviä kuormitustekijöitä, vuorojärjestelmän koettuja hyviä ja huonoja puolia, unta ja vireystilaa sekä vastaajien subjektiivista arviota omasta terveydestä, työkyvystä ja palautumisesta ja työvuorojärjestelmän koettuja vaikutuksia työssä jaksamiseen, terveydentilaan, sosiaaliseen elämään, perheen kiinteyteen ja harrastuksiin.

Ryhmien väliset erot olivat pieniä. Suositeltavin näistä kolmesta nopeasti eteenpäin kiertävästä rytmistä oli AIY– -rytmi, joka mahdollistaa parhaiten palautumisen yövuoron jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Niemelä