The 26th EGOS Colloquium, 28.6.-3.7.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110256

Hakija
Frank Martela

Toteuttaja
Frank Martela

Lisätietoja
Frank Martela
frank.martela@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 221 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

Tarkoitukseni on osallistua vuosittaiseen EGOS-konferenssiin Lissabonissa kahdessa roolissa: Ensinnäkin osallistun kolmen päivän jatko-opiskelijoille suunnattuun korkeatasoiseen pre-colloguium workshopiin, jossa alan kansainväliset kärkinimet antavat lähipalautetta väitöskirjasuunnitelmasta ja sen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä. Tämän lisäksi osallistun itse seminaariin pitämällä puheen Institutions and Knowledge -trackissä. Hakemukseni molempiin on hyväksytty.

Tulevan väitöskirjani aihe on vanhainkodin työntekijöiden työhyvinvointi. Lähestyn teemaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta, positiivista psykologiaa ja systeemiälyä korostavasta näkökulmasta. Tieteenfilosofisena lähestymistapana on pragmaattisen, käytännössä hyödyllisen ymmärryksen tuottaminen. Tavoitteena on luoda tietoa, jonka avulla hoitajia voidaan voimauttaa itse löytämään omia voimavarojaan ja sitä kautta vahvistamaan työhyvinvointiaan. Uskon, että osallistuminen aktiivisessa roolissa tälle kansainvälisesti korkeatasoiselle seminaarille tulee parantamaan väitöskirjani laatua ja lisäämään sen tieteellistä ja käytännöllistä vaikuttavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Frank Martela

Tiedote

Omien voimavarojen löytäminen vahvistaa työhyvinvointia

31.8.2010

Mikko Martela osallistui Työsuojelurahaston tuen
turvin organisaatiotutkimuksen vuosittaiseen EGOS-konferenssiin
28.6.–3.7.2010 Lissabonissa.

Martela osallistui kolmipäiväiseen jatko-opiskelijoille
suunnattuun precollequium workshopiin, jossa alan kansainväliset
kärkinimet pitivät esitelmiä väitöskirjaprosessin eri osa-alueista.
Martela sai henkilökohtaista palautetta omasta
väitöskirjasuunnitelmastaan niin professoreilta kuin toisilta
jatko-opiskelijoilta.

Martelan väitöstutkimuksen aihe on vanhainkodin työntekijöiden
työhyvinvointi. Hän tarkastelee teemaa ihmistenvälistä
vuorovaikutusta, positiivista psykologiaa ja systeemiälyä
korostavasta näkökulmasta. Tavoitteena on luoda tietoa, jonka
avulla hoitajia voi voimauttaa itse löytämään omia voimavarojaan ja
siten vahvistamaan työhyvinvointiaan.

Martela piti seminaarin Institutions and Knowledge -osiossa
puheen, jonka otsikko oli ”The Purpose of Organizational Research –
Towards a Pragmatic Answer”. Hän käsitteli puheessaan
väitöskirjansa tieteenfilosofista lähestymistapaa, jonka hän on
määritellyt pragmaattiseksi.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.egosnet.org

http://www.egosnet.org/jart/prj3/egosnet/main.jart?rel=en&content-id=1227991658513&reserve-mode=reserve. http://www.egosnet.org/jart/prj3/egosnet/main.jart?rel=en&content-id=1227991658513&reserve-mode=reserve