The 27th Conference of the Nordic Sociological Association, ”Exploring the Blind Spots” 14.-16.8.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114288

Hakija
Armi Mustosmäki

Toteuttaja
Armi Mustosmäki

Lisätietoja
Armi Mustosmäki
armi.mustosmaki@jyu.fi

Toteutusaika
13.8.2014 - 16.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
16.9.2014

Tiivistelmä

Apurahansaaja osallistuu Työsuojelurahaston myöntämän stipendin avulla elokuussa 2014 järjestettävään ”27th Conference of the Nordic Sociological Association: Exploring the Blind Spots” -konferenssiin Lundissa.

Konferenssiesitys pohjautuu tutkimukseemme, jossa tarkastelemme työn organisoinnin muutosta yksityisellä ja julkisella sektorilla Pohjoismaissa. Aiempien vertailevien tutkimusten mukaan organisaatiomuutokset ovat olleet yleisiä erityisesti Pohjoismaissa. Erityisesti julkinen sektori on tehostamispaineiden alaisena mittavan rakennemuutoksen kourissa. Kuitenkin tällä hetkellä on olemassa varsin vähän tietoa siitä miten erilaiset muutospaineet ovat vaikuttaneet työn organisointiin.

Tutkimuksemme nojaa viitenä eri ajankohtana (1990. 1995, 2000, 2005 ja 2010) kerätyn eurooppalaiseen työolotutkimuksen aineistoihin sekä alalla tunnustettujen tutkijoiden, Lorenz & Valeyren (2005; 2009), kehittelemään typologiaan työn organisoinnin muodoista. Tavoitteena on vertailla miten työtä organisoidaan julkisella ja yksityisellä sektorilla Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa sekä tarkastella ovatko niin sanotut uudet työn organisoinnin tavat yleistyneet vai aiheuttavatko erilaiset muutospaineet kääntymistä perinteisempien johtamistekniikoiden puoleen?
Tuloksista on valmisteilla myös artikkeli, joka on tarkoitus julkaista kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Armi Mustosmäki

Tiedote

Suomalainen työn organisaation tutkimus on erillään muusta pohjoismaisesta tutkimuksesta

16.9.2014

Suomalainen työn organisaation tutkimus vaikuttaa olevan
erillään muusta pohjoismaisesta tutkimuksesta. Suomi ei ole
seurannut esimerkiksi Ruotsissa varsin aktiivista lean-johtamiseen
liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Näin päättelee Jyväskylän
yliopiston yhteiskuntapolitiikan tutkija
Armi Mustosmäki, joka osallistui pohjoismaisille
sosiologipäiville Ruotsissa. Työsuojelurahasto tuki matkaa
stipendillä.

 

Mustosmäen konferenssiesitys pohjautuu tutkimukseen, jossa
tarkastellaan työn organisoinnin muutosta yksityisellä ja
julkisella sektorilla Pohjoismaissa.
Timo Anttilan johtama ja Työsuojelurahaston tukema
tutkimushanke Työn organisointi, yhteistoiminta ja työntekijöiden
hyvinvointi Suomessa ja Euroopassa (TSR
112275) nojaa 2000, 2005 ja 2010 kerättyjen
eurooppalaisen työolotutkimuksen aineistoihin sekä tutkijoiden
Lorenz &
Valeyren (2005; 2009) kehittelemään typologiaan
työn organisoinnin muodoista.

 

Tutkimuksessa vertaillaan työn organisointia julkisella ja
yksityisellä sektorilla Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Siinä
myös tarkastellaan, ovatko niin sanotut uudet työn organisoinnin
tavat yleistyneet vai käännytäänkö muutospaineissa perinteisempien
johtamistekniikoiden puoleen. Aiempien vertailevien tutkimusten
mukaan organisaatiomuutokset ovat olleet yleisiä erityisesti
Pohjoismaissa, varsinkin julkisella sektorilla.

 

Alustavat tulokset antavat viitteitä, etteivät oppivien
organisaatioiden toimintamallit ole lisääntyneet työn
organisoinnissa. Sen sijaan niin sanotut lean-tyyppiset, erilaisia
kontrollin muotoja sisältävät työn organisoinnin muodot, ovat
yleistyneet kaikissa Pohjoismaissa, niin yksityisellä kuin
julkisellakin sektorilla.

 

Työntekijän näkökulmasta lean-johtaminen voi mahdollistaa
oppimisen ja oman ongelmanratkaisun, mutta niihin liittyvä
raportointi, laatuvaatimukset ja yleinen standardisointi lisäävät
byrokratiaa ja rajoittavat työntekijän autonomiaa.

 

Mustosmäki sai konferenssista hyviä kommentteja ja
kirjallisuusviitteitä ja kokee tapaamisen vauhdittaneen
tutkimustaan. Uusia tutkijayhteyksiä ja verkostoa syntyi.
Tuloksista on valmisteilla myös artikkeli, joka on tarkoitus
julkaista kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä 2015. 

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Home

http://nsa2014.se