The 27th EGOS Colloquium, 6-9.7.2011, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
111170

Hakija
Martin Fougère

Toteuttaja
Martin Fougère

Lisätietoja
Martin Fougère
martin.fougere@hanken.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 380 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Hanke on osallistuminen EGOS-konferenssiin Göteborgissa 6.-9.7.2011, järjestäjänä Göteborgin yliopisto. Hakija esittelee konferenssissa hänen ja Nikodemus Solitanderin kirjoittaman paperin ”Forgive me for I have sinned: Corporate Communications on Progress as Confessional Practices”. Paperi on hyväksytty esitettäväksi konferenssin ”Critical Perspectives on Management Ethics and Corporate Social Responsibility” -teeman alle. Lisäksi hankkeen tarkoitus on tutustuttaa hakija konferenssin järjestelyihin. Hakija kuuluu työryhmään jonka vastuulla on seuraavan EGOS-konferenssin järjestäminen Helsingissä 2012.

Hakijan esittelemä paperi käsittelee suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten Communications on Progress (CoPs) –viestintää YK:n Global Compact:in (UNGC) puitteissa, keskittyen eritoten ihmis- ja työoikeuksien sekä korruption tarkasteluun. Paperi esittää kaksi päätutkimuskysymystä:

1. Miten suomalaiset UNGC:hen liittyneet yritykset raportoivat niistä ihmis- ja työoikeus- sekä korruptiohaasteista joita ne kohtaavat ja miten yritykset aikovat parantaa käytäntöjä joiden avulla näihin haasteisiin vastataan?

2. Joistakin maista saaduissa raporteissa on nostettu esille edellä mainittujen haasteiden ongelmallisuus; millä tavalla tämä ongelmallisuus on diskursiivisesti esitetty?

Konferenssistä saadun palautteen avulla hakija kehittää artikkelia tavoitteenaan artikkelin julkaiseminen tieteellisessä julkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Martin Fougère

Tiedote

Yrityksen eettisyydestä raportointi ei ongelmatonta

15.8.2011

Apulaisprofessori
Martin Fougère Hankenilta osallistui Ruotsissa
järjestettyyn organisaatioalan kansainväliseen konferenssiin.
Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa matkastipendillä.

 

Konferenssi on tieteenalansa (Organization Studies) suurin
konferenssi Euroopassa. Siihen osallistuu noin 1500 akateemista
osallistujaa ympäri maailmaa.

 

Fougère esitteli konferenssissa tutkimustaan siitä, miten
suomalaiset UNGC:n (United Nations Global Compact) liittyneet
yritykset raportoivat kohtaamistaan ihmis- ja työoikeuksien sekä
korruption haasteista. Esitys käsitteli myös sitä, miten yritykset
aikovat parantaa käytäntöjä, joiden avulla näihin haasteisiin
vastataan.

 

Joistakin maista saadut raportit nostavat esille näiden haasteiden
ongelmallisuuden. Fougère on tutkinut sitä, miten tämä
ongelmallisuus on perusteltu ja miten se on raportissa esitetty.

 

Fougèren tavoitteena on julkaista artikkeli aiheesta tieteellisessä
julkaisussa. Esityksestään saamaansa palautetta hän hyödyntää
artikkelinsa kehittämisessä. Koska konferenssi kokosi paikalle alan
parhaat tutkijat maailmalta, se tarjosi erinomaisen
tilaisuuden ajatusten vaihtoon omaa tutkimusta käsittelevistä
tutkimuskysymyksistä.

 

The 27th EGOS Colloquium järjestettiin Ruotsissa Göteborgissa
 6 – 9.7.2011. Konferenssin järjesti Göteborgin yliopisto.
Seuraava EGOS-konferenssi on Helsingissä 2012 ja Fougère on mukana
konferenssia valmistelevassa työryhmässä. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://www.egosnet.org