The 27th EGOS Colloquium, 6.-9.7.2011 Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
111168

Hakija
Aino Tenhiälä

Toteuttaja
Aino Tenhiälä

Lisätietoja
Aino Tenhiälä
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 380 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa ”Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008” (projekti 108125) selvitettiin kyselyn avulla 137 yrityksen, 137 kuntasektorin ja 94 valtiosektorin organisaation palkitsemisen tilaa ja muutosta, mm. pidetäänkö käytössä olevia palkitsemistapoja toimivina ja onko tapahtunut muutosta vuosiin 2001 ja 2004 nähden. Lisäksi tutkittiin järjestelmän koettuja vaikutuksia, ja sitä, missä määrin palkitsemisperusteet ja rakenteelliset ratkaisut vaihtelevat organisaation strategian ja ympäristön muutoksen mukaan. Hankkeen loppuraportissa todettiin, että tulevaisuudessa olisi hyvä analysoida palkitsemisen, yritysstrategian ja taloudellisen tuloksen välisiä yhteyksiä tarkemmin tilastollisesti.

EGOS 2011 -konferenssiartikkelissa on tarkemmin selvitetty mikä yritysstrategian ja palkitsemisen yhteisvaikutus on yritysten taloudelliseen tulokseen. Tulokset osoittavat, että palkitsemisjärjestelmien (palkkataso ja palkkaerot) vaikutus taloudelliseen tulokseen vaihtelee tehokkuus- ja innovaatio-orientoituneen yritysstrategian mukaan.

Salimäki, A., Heiskanen, J. & Laamanen, T. (2011) Strategizing through incentives: Distribution of power, strategic orientation, and performance. Paper presented at 27th EGOS Colloquium, Gothenburg 7-9.7.11.

Tutkimustieto on tarkoitettu suomalaisten päätöksentekijöiden, palkitsemisjärjestelmien kehittäjien ja tutkijoiden käyttöön. Konferenssiartikkelin tuloksia jalostetaan eteenpäin myös tieteellisiksi julkaisuiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Tenhiälä

Tiedote

Palkitsemisesta ja yritysstrategioista esitys EGOS-konferenssissa

15.8.2011

Aalto-yliopiston tutkijatohtori, FT, PsM
Aino
Tenhiälä (ent. Salimäki) osallistui
kansainväliseen EGOS-konferenssiin Göteborgissa 6. – 9.7.2011. Työn
ja organisaation tutkijoiden European Group of Organization Studies
-tapahtuma järjestetään vuosittain. Työsuojelurahasto tuki
Tenhiälän osallistumista.

Aino Tenhiälä esitteli konferenssin
Strategy-as-practice-seminaarissa Salimäen, Heiskasen ja Laamasen
(2011) artikkelin
Strategizing through incentives: Distribution of power,
strategic orientation, and performance
.

Artikkelissa selvitetään, mikä on yritysstrategian ja
palkitsemisen yhteisvaikutus yritysten taloudelliseen tulokseen.
Tulosten perusteella palkitsemisjärjestelmien vaikutus
taloudelliseen tulokseen vaihtelee sen mukaan, onko yrityksen
strategia tehokkuus- vai innovaatiosuuntautunut.

Kun yritys hakee ensisijaisesti tehokkuutta, voivat vallan
keskittäminen ja isot palkkaerot lisätä taloudellista tulosta. Jos
taas organisaation tavoitteena on runsas innovaatioiden tekeminen,
yksilöllisesti räätälöidyt tulospalkkiot saattavat olla tehokkain
keino.

Konferenssiartikkelin tuloksia jalostetaan edelleen
tieteellisiksi julkaisuiksi. Artikkelin taustalla on
Työsuojelurahaston rahoittama hanke Palkitsemisen tila ja muutos
Suomessa 2008 (108125).

Tenhiälä katsoo, että seminaari oli tieteellisesti
korkeatasoinen. Saman session muut esiintyjät kommentoivat jokaista
paperia, mitä hän pitää hyvänä käytäntönä.

Hän mainitsee, että suomalaisilla tutkijoilla on hyvä edustus
EGOS-organisaatiossa. Vuonna 2012 konferenssin järjestävät
Aalto-yliopisto ja Hanken Helsingissä; Tenhiälä on subtheme review
-komitean jäsen. Hän on myös lupautunut paikalliseksi
organisaattoriksi Eighth Conference on Emotions and Organizational
Life eli EMONET 2012 -konferenssissa, joka edeltää
EGOS-konferenssia 2. – 3.7.2012.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

http://egosnet.org