The 2nd World Congress of Public Health Nutrition, 23.-25.9.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110260

Hakija
Susanna Raulio

Toteuttaja
Susanna Raulio

Lisätietoja
Susanna Raulio
susanna.raulio@thl.fi

Toteutusaika
15.8.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 228 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Tavoitteena on esitellä 2nd World Congress of Public Health Nutrition -kongressissa väitöskirjan neljännen osatyön tuloksia suomalaisten työntekijöiden työaikaisesta aterioinnista ja henkilöstöravintoloiden saatavuudesta henkilön sosioekonomisen aseman ja työpaikan mukaan.

Kongressissa esitettävät tulokset on analysoitu THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksista. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 19 64–vuotiaat suomalaiset työntekijät ja tavoitteena on analysoida mitkä henkilön sosioekonomiset ja työpaikkaan liittyvät taustatekijät ovat yhteydessä henkilöstöravintolan saatavuuteen. Lisäksi analysoidaan, mitkä muut taustatekijät, kuin saatavuus, ovat yhteydessä henkilöstöravintolan käyttöön ja mitkä tekijät toimivat käytön esteenä. Tulokset esitellään ensimmäistä kertaa ko. kongressissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Raulio

Tiedote

Isolla firmalla henkilöstöravintola toimihenkilöille, pikkupajan duunarilla ei

31.10.2010

Susanna Raulio osallistui Portugalin Portossa 23.–2
5. syyskuuta 2010 ravitsemuskongressiin. Raulio esitteli
kongressissa posterin. Se osoitti, että isojen työpaikkojen
toimihenkilöt pystyvät hyödyntämään henkilöstöravintolaa, mutta
fyysistä työtä tekevät miehet ja ammatinharjoittajat yleensä eivät.
Työsuojelurahasto tuki Raulion Portugali-matkaa stipendillä.

 

Raulion esittelemän posterin muut tekijät ovat
Eva Roos ja
Ritva Prättälä. He tutkivat

suomalaisten sosioekonomisten erojen ja työpaikkojen vaikutusta
henkilöstöravintolassa ruokailuun.

 

Raulio ja kumppanit toteavat posterissaan, että
henkilöstöravintola on hyvin saatavilla pääkaupunkiseudun isojen
työpaikkojen toimihenkilöillä. Heikoimmilla ovat pienten
työpaikkojen ruumiillista työtä tekevät miehet ja
ammatinharjoittajat. Ongelma on selvin rakennustyömiehillä ja
raskaan liikenteen ajajilla, joilla on tiukat aikataulut.

 

Lisäksi vähän kouluttautuneet perustoimistotyötä tekevät
toimihenkilönaiset valitsevat mieluummin omat eväät kuin työpaikan
ravintolan.

 

Ravitseva ruoka on kalliimpaa kuin ravintoköyhät
energiapommit


 

Susanna Raulio vaikuttui erityisesti esityksestä, jonka aiheena
oli ruokien niin sanottu kustannustehokkuus. Kyseisessä
tutkimuksessa oli laskettu ruoka-aineiden energia- ja
ravintotiheyksiä. Tutkijat olivat päätyneet kiistattomaan
tulokseen: Ravitsevat ruoka-aineet ovat selvästi kalliimpia kuin
ravintoköyhät, mutta energiapitoiset ruoka-aineet.

 

Ennen kongressia Raulio osallistui työpajan kurssille, jossa
käsiteltiin sosiaalista eriarvoisuutta, ravitsemusta ja terveyttä.
Raulion mielestä kurssi oli antoisa ja poiki hänelle ilmeisesti
myöhempiä yhteistyömahdollisuuksia.

 

Raulion mielestä kongressin järjestelyt sujuivat osin tahmeasti.
Muun muassa aikataulu- ja rytmitysongelmia oli melkoisesti.

 

Raulio hyödyntää matkansa antia väitöskirjansa yhteenvedon
kirjoittamisessa. Posteriaiheesta on tulossa väitöskirjan neljäs
julkaisu vuonna 2010.

Toimittaja
Hannu Kaskinen