The 3 rd European Communication Conference ECREA, 12.-15.10.2010, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
110251

Hakija
Teemu Kauppi

Toteuttaja
Teemu Kauppi

Lisätietoja
Teemu Kauppi
teemu.t.kauppi@jyu.fi

Toteutusaika
1.9.2010 - 30.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2010

Tiivistelmä

Hakija osallistuu lokakuussa 2010 European Communication Research and Education Associationin (ECREA) järjestämään kongressiin The 3rd European Communication Conference Hampurissa. Kyseessä on yksi suurimmista vuonna 2010 Euroopassa järjestettävistä viestinnän alan kongresseista.

Hakija pitää kongressissa esitelmän, jonka otsikko on The bullying of teachers by their students: teachers´ experiences and coping strategies. Esitelmässä tarkastellaan opettajien kokemuksia peruskoulun oppilaiden heihin kohdistamasta kiusaamisesta sekä sitä miten opettajat toimivat joutuessaan oppilaidensa kiusaamiksi. Esitelmä perustuu hakijan tekeillä olevaan puheviestinnän alan väitöskirjatyöhön.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Kauppi

Tiedote

Opettaja ahtaalla varsinkin, kun oppilas kiusaa epäsuorasti

30.11.2010

Teemu Kauppi osallistui 12.–16. lokakuuta 2010 Hampurissa järjestettyyn eurooppalaisten viestinnän tutkijoiden ja opettajien järjestön (ECREA) kokoukseen. Kauppi esitelmöi, kuinka peruskouluoppilaat kiusaavat opettajiaan. Hän paneutui opettajien kokemuksiin, varsinkin selviytymisstrategioihin. Työsuojelurahasto osallistui Kaupin Saksan-matkan kustannuksiin.
 
Esitelmä perustui Kaupin tekeillä olevaan puheviestinnän väitöskirjaan. Sen tulokset osoittavat, että opettajat kokevat työssään monimuotoista kiusaamista sekä suorasti että epäsuorasti. Aiempi tutkimustieto erityisesti opettajien kokemasta epäsuorasta kiusaamisesta on vähäistä. Myös opettajien kiusaamisprosesseissa käyttämistä strategioista tiedetään vähän.

Työyhteisön tuki korostuu

Teemu Kauppi korostaa haasteita, joita opettajat kokevat, kun joutuvat toistuvan kiusaamisen kohteeksi. Erityisesti tehokas puuttuminen kiusaamisen epäsuoriin muotoihin voi olla opettajille vaikeaa. Työyhteisön opettajalle osoittama tuki nouseekin keskeiseksi opettajien kiusaamisongelmissa.
 
Kaupin esitelmä herätti mielenkiintoisia kysymyksiä. Erityisesti keskustelua herätti se, millaisilla viestinnän keinoilla opettajat pystyisivät tehokkaasti puuttumaan itseensä kohdistuvaan kiusaamiseen. Kauppi pitää esitelmästä saamansa palautetta erittäin hyödyllisenä.

Kokonaisuutena Kauppi luonnehtii kokouksen antia hyvin mielenkiintoiseksi. Kyseessä oli suurin vuonna 2010 Euroopassa järjestettävä viestinnän kokous. Se tarjosi sekä erinomaisen tilaisuuden oman tutkimustyön esittelyyn että erinomaisen katsauksen kansainväliseen viestinnän tutkimukseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen