The 3rd Annual Effective Plant Shutdowns and Turnarounds Forum, 25. – 27.9.2013, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
113175

Hakija
Yngve Malmén

Toteuttaja
Yngve Malmén

Lisätietoja
Yngve Malmén
yngve.malmen@vtt.fi

Toteutusaika
24.9.2013 - 15.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2013

Tiivistelmä

Varsovassa syyskuussa 2013 pidetty 3rd Annual Effective Plant Shutdowns and Turnarounds Forum oli prosessilaitosten seisokkeja käsittelevä tilaisuus, jossa suurin osa osanottajista oli
öljynjalostuksen ja petrokemian alan yrityksistä. Suomesta osanottajia oli Kemira Chemicalsista, Neste Oilista ja VTT:ltä. Näistä kahdella viimeksimainitulla oli tapaamisessa esitys. Foorumissa käsiteltiin seisokkeihin liittyvää problematiikkaa ja ratkaisumalleja kaikkiaan neljässätoista esityksessä. Lisäksi ohjelmaan kuului tutustuminen AZZ XSI -yrityksen tapaan hyödyntää automaattista hitsausta prosessiteollisuudessa. Tilaisuuteen liittyi lisäksi muutaman standin näyttely. Foorumin ohjelma on ollut luettavissa osoitteessa www.flemingeurope.com

Useimmissa esityksissä turvallisuus oli vahvasti esillä ja yleinen vaikutelma oli, että hyvän suunnittelun ja tarkan luvituksen avulla yritykset ovat saaneet seisokkeihin liittyvät työtapaturmat varsin alhaiselle tasolle.

Foorumia voidaan suositella kaikille yritysedustajille, joiden tehtäviin kuuluu osallistuminen seisokkien suunnitteluun tai toteutukseen. Neljännen foorumin järjestämisestä vuonna 2014 ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöstä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Yngve Malmén

Tiedote

Prosessilaitoten foorumi pohti turvallisuutta

15.10.2013

Hyvä suunnittelu ja tarkka työlupakäytäntö alentavat
työtapaturmia petrokemian teollisuudessa ja öljynjalostuksessa
merkittävästi. Näin todettiin prosessilaitosten foorumissa
Varsovassa, jossa turvallisuus oli vahvasti läsnä.

Syyskuussa 2013 pidetty Effective Plant Shutdowns and
Turnarounds -foorumi käsitteli prosessilaitosten seisokkeja.
Petrokemian teollisuudessa ja öljynjalostuksessa suurin osa
tapaturmista tapahtuu seisokkien aikana.

Esimerkiksi Suomessa on tapahtunut 25 viime vuoden aikana noin
80 onnettomuutta ja ne ovat kaikki sattuneet joko seisakkien tai
niiden jälkeisen käynnistysvaiheen aikana. Foorumissa tuotiin
esille tähän liittyvää problematiikkaa kaikkiaan 14 esityksessä.
Tilaisuuden osallistujat saivat tutustua etenkin öljynjalostuksen
seisokkien suunnitteluun ja toteutukseen.

Suurin osa foorumin osanottajista oli öljynjalostuksen ja
petrokemian alan yrityksistä pääasiassa Euroopasta. Suomesta
osanottajia oli Kemira Chemicalsista, Neste Oilista ja VTT:ltä.
Foorumin osallistujat tutustuivat myös AZZ XSI -yrityksen tapaan
hyödyntää automaattista hitsausta prosessiteollisuudessa

Tutkija
Yngve
Malmen esitteli VTT:n tutkimusta Suomesta. Hän toi
esiin turvallisuusjohtamisen kannalta hankalia asioita, kuten
urakoitsijoiden roolia ja muutosjohtamisen tarvetta sekä
EX-alueiden muutoksen tarvetta seisokkien aikana.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

http://oilgas.flemingeurope.com/effective-shutdowns-turnarounds-forum

www.flemingeurope.com