The 3rd European Reward Management conference, (RMC) EIASM, 1.-2.12.2011, Belgia

Hanketiedot

Hankenumero
111350

Hakija
Elina Moisio

Toteuttaja
Elina Moisio

Lisätietoja
Elina Moisio
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
30.9.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 016 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Osallistuminen Reward Management –konferenssiin Brysselissä 1.-2.12.2011 ja kahden esityksen pitäminen siellä.

Ensimmäinen esitys on ”What happens to motivation? A study of a university pay system in practice.” Sen toisena kirjoittajana on TkT Heini Ikävalko. Keskeisenä teoriana on Self-determination theory (”itsemääräytymisen teoria”), joka kuvaa mm. luovuuden kannalta tärkeän sisäisen ja autonomisen motivaation syntymistä (Deci ja Ryan, 1999). Tapaustutkimusta varten on analysoitu erään suomalaisen yliopiston tutkimushenkilöstön haastatteluita. Keskeisinä tuloksina esitellään, miten palkkausjärjestelmän vaikutukset motivaatioon syntyvät sen käytännön soveltamisen kautta, millaisia vaikutuksia motivaatioon näillä soveltamiskäytännöillä on ja miten teoria auttaa selittämään käytännön sovellusten syntyä.

Toinen esitys liittyy Työsuojelurahaston tukemaan Palkkatietämys Suomessa -tutkimushankkeeseen. Paperin toinen kirjoittaja on professori Matti Vartiainen. Konferenssissa on aiheesta erillinen symposium. Oma esitykseni kuvailee tutkimushankkeen tavoitteita ja tutkimusmenetelmiä, ja se toimii session johdantona.

Osallistumisen tavoitteena on saada kansainväliseltä tutkijayleisöltä palautetta ja ehdotuksia papereiden jatkotyöstämiseksi, jotta ne olisivat julkaistavissa kansainvälisissä huippulehdissä. Konferenssiin osallistuu myös eräitä arvostettuja yhdysvaltalaisia aiheen tutkijoita, jotka vaikuttavat huippulehtien editorial boardeissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Moisio

Tiedote

Suomalainen palkitsemistutkimus hyvää Eurooppa-tasoa

31.12.2011

Aalto-yliopiston projektipäällikkö, tekniikan lisensiaatti
Elina Moisio osallistui kolmanteen
palkitsemistutkijoiden eurooppalaiseen konferenssiin Brysselissä 1.–
2. joulukuuta 2011. Teemana oli palkitsemisen johtaminen
murrosaikoina. Osallistujia oli yli 60. Työsuojelurahasto tuki
Moision Belgian-matkaa stipendillä.

Moisio piti Brysselissä kaksi esitystä. Niistä toisessa Moisio
esitteli Työsuojelurahaston tukemaa Palkkatietämys Suomessa
-tutkimushanketta (110085). Toinen kirjoittaja on professori
Matti Vartiainen.

Toisessa esityksessä Moisio kertoi tapaustutkimuksesta, joka
kohdistui suomalaisen yliopiston tutkimushenkilöstöön. Keskeisiä
tuloksia ovat havainnot siitä, miten palkkausjärjestelmä vaikuttaa
motivaatioon. Esityksen toinen kirjoittaja on tekniikan tohtori
Heini Ikävalko.

Moisio arvioi saaneensa esityksistä hyvää palautetta
jatkotyöstöä varten. Tauoilla käydyt keskustelut aiheen muiden
tutkijoiden kanssa antoivat lisävahvistusta ja hyviä ideoita.

Suomalainen palkitsemistutkimus on Moision mukaan ainakin
eurooppalaisittain korkeatasoista, ja teemat kiinnostavat
kansainvälisesti. Alan suomalaistutkijat ovat onnistuneet
verkottumaan alan vaikuttajien kanssa. Brysselin konferenssi toi
myös uusia yhteistyösuhteita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.eiasm.org