The 3rd HEPS conference, Healthcare systems, Ergonomics, and Patient Safety 2011, 22.-24.6.2011, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
111180

Hakija
Kati Karhula

Toteuttaja
Kati Karhula

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 351 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

HEPS 2011 konferenssimatkan tarkoituksena on suullisen esityksen pitäminen aiheesta ”How to apply the Method for evaluating the load of patient transfers'” symposiumissa ”Manual Handling of Patients”.

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä (Karhula K, Rönnholm T & Sjögren T) on kehitetty vuosina 2005-2007, jolloin sen toistettavuutta ja käytettävyyttä kehitettiin asiantuntijalausuntojen perusteella ja kahdessa pilottitutkimuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (TSR projekti 106058). Tämän jälkeen menetelmä on ollut käytössä kaikissa Suomen työsuojelupiireissä osana SLIC -kampanjaa, jolloin sitä käytettiin myös perusterveydenhuollossa. Menetelmä on käännetty englanniksi 2009 ja käännetään slovakiaksi 2011.

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmän esittely kansainvälisessä konferenssissa on ajankohtaista ja tärkeää, koska menetelmä on valittu yhdeksi ISO Standardin ”Ergonomics -manual handling of people in the health care sector” arviointimenetelmäksi.

Arviointimenetelmä on tulostettavissa suomeksi ja englanniksi Työsuojeluhallinnon Internet-sivuilta. Menetelmää voidaan hyödyntää työsuojelutarkastuksissa, työterveyshuoltojen ja työsuojeluorganisaatioiden toiminnassa, ergonomiaopetuksessa ja potilassiirtojen henkilöstökoulutuksessa, myös kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula

Tiedote

Hoitotyön kuormittavuuden arviointimenetelmä sai tunnettuutta konferenssissa Espanjassa

15.8.2011

Terveystieteiden maisteri, tutkija
Kati Karhula osallistui kolmanteen
HEPS-konferenssiin, joka järjestettiin Espanjassa 22. – 24.6.2011.
Healthcare systems, Ergonomics, and Patient Safety -konferenssissa
hän esitteli Suomessa kehitetyn potilassiirtojen kuormittavuuden
arviointimenetelmän. Karhula oli kutsuttu puhuja, ja
Työsuojelurahasto tuki hänen osallistumistaan.

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä on kehitetty
vuosina 2005-2007, jolloin sen toistettavuutta ja käytettävyyttä
työstettiin muun muassa kahdessa pilottitutkimuksessa Keski-Suomen
sairaanhoitopiirissä. Tämän jälkeen menetelmä on ollut käytössä
kaikissa Suomen työsuojelupiireissä osana SLIC-kampanjaa, jolloin
sitä käytettiin myös perusterveydenhuollossa. Menetelmä on valittu
yhdeksi ISO Standardin ”Ergonomics -manual handling of people in
the health care sector” arviointimenetelmäksi.

Karhula arvioi, että symposiumissa ”Manual Handling of Patients
-methods for risk assessment to ISO TR12296” esitelty
potilassiirtojen riskinarviointimenetelmä sai uusia käyttäjiä.
Eräät hoitotieteen tutkijat olivat kiinnostuneita käännättämään sen
ranskaksi. Karhula sai jälkeenpäin myös kutsun mennä esittelemään
menetelmää syksyllä Italiaan.

Kansainvälisessä HEPS2011 konferenssissa oli 215 osallistujaa 36
maasta, muun muassa ergonomian, psykologian, lääketieteen,
hoitotieteen ja insinööritieteiden alalta. Kokouksessa käsiteltiin
uutta tietoa muun muassa potilasturvallisuudesta, kotona tehtävän
hoitotyön ergonomiasta, työstressistä ja inhimillisten virheiden
ehkäisystä työssä.

Karhula sai inspiraatiota uuden tieteellisen artikkelin
kirjoittamiseen sekä vahvistusta sille, että oman väitöskirjan
aihealueen tutkimuskysymysten parissa työskennellään myös muualla
Euroopassa.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

Konferenssin internetsivut: http://heps2011.org