The 40th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, INTER-NOISE 4.-7.9.2011, Japani

Hanketiedot

Hankenumero
111199

Hakija
Ykä Marjanen

Toteuttaja
Ykä Marjanen

Lisätietoja
Ykä Marjanen
yka.marjanen@gmail.com

Toteutusaika
20.6.2011 - 15.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
2 659 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2011

Tiivistelmä

Hakija osallistuu INTERNOISE 2011 konferenssiin, joka järjestetään 4-7.9.2001 Japanissa. Konferenssi on äänen ja värähtelyn hallinnan suurimpia tieteellisiä vuosittaisia kokouksia. Merkittävässä roolissa on äänen ja värähtelyn vaikutukset ihmisiin.

Hakija pitää konferenssissa esitelmän julkaisustaan ”Application of ISO 2631-1 (1997) for evaluating discomfort from whole-body vibration: verification using field and laboratory studies”. Julkaisussa käsitellään standardoidun menetelmän toimivuutta ennustaa tärinästä johtuva epämukavuus sekä sen vaikutukset työhyvinvointiin ja työtehokkuuteen liikkuvissa työkoneissa.

Julkaisu liittyy Hakijan tekemään väitöskirjaan ”Validation and improvement of ISO 2631-1 (1997) standard for evaluating discomfort from whole-body vibration in a multi-axis environment”, jossa parannettiin standardin mukaista menetelmää ennustaa ihmisen kokemaa epämukavuutta perustuen värähtelymittauksiin. Konferenssiosallistumisen tarkoitus on esitellä väitöskirjan tuloksia sekä saada uutta tutkimustietoa muilta alan tutkijoilta.

Tärinäaltistuksen ja epämukavuuden ymmärtäminen on tärkeää työympäristöissä, koska epämukavuuden vaikutukset ovat suoria ja vaikeuttavat merkittävästi työtehokkuutta.

Julkaisu on tehty yhteistyössä Loughborough University:n (UK) tutkimusryhmän kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ykä Marjanen

Tiedote

Tärinän vaikutusten arviointi kehittyy

15.10.2011

Ykä Marjanen osallistui Inter-Noise 2011
-konferenssiin, joka pidettiin Japanin Osakassa 4.–7.9.2011.
Inter-Noise on äänen ja värähtelyn hallinnan suurimpia tieteellisiä
vuosittaisia kokouksia. Merkittävässä roolissa ovat äänen ja
värähtelyn vaikutukset ihmisiin.

Työsuojelurahasto tuki Marjasen konferenssimatkaa
stipendillä.

Marjanen piti tapaamisessa esitelmän julkaisustaan
Application of  ISO 2631-1 (1997) for evaluating
discomfort from whole-body vibration: verification using field and
laboratory studies
. Julkaisu on tehty yhteistyössä
brittiläisen Longborough Universityn kanssa.

Julkaisu käsittelee standardoidun menetelmän toimivuutta ennustaa
tärinästä johtuva epämukavuus sekä sen vaikutukset työhyvinvointiin
ja työtehokkuuteen liikkuvissa työkoneissa.

Standardimenetelmän on todettu antavan ristiriitaisia tuloksia,
kun arvioidaan kehotärinän vaikutuksia terveyteen ja
epämukavuuteen.

Esityksen sisältö on julkaistu sekä konferenssissa erillisenä
paperina ja jo aiemmin Marjasen väitöskirjassa
Validation and improvement of ISO 2631-1 (1997) standard for
evaluating discomfort from whole-body vibration in a multi-axis
environment
(106407).

Standardin ISO 2631-1 uudistamista valmisteleva CEN-työryhmä
käyttää Marjasen julkaisua alustuksena seuraavassa kokouksessaan,
ja julkaisua hyödynnetään uuden ISO 2631-1 standardin
valmistelussa.

Marjasen mukaan konferenssin tuloksena hänellä on paremmat
valmiudet konkretisoida uusimmat tutkimustulokset ohjeistuksina ja
menetelminä suomalaisille työnantajille sekä työkonevalmistajille.
Ohjeistukset voidaan julkaista suomalaisissa työelämän
aikakauslehdissä ja tiedotteissa.

Tilaisuus antoi useita ideoita hyödyntää tutkimustuloksia
työhyvinvoinnin parantamiseen. Matkan tuloksena syntyi useita uusia
kontakteja ja jatkotutkimusaiheita työstettäviksi yhteistyössä
useiden eri tutkijaryhmien kanssa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin www-osoite www.internoise2011.com. http://www.internoise2011.com