The 41st European Environmental Mutagen Society EEMS meeting, 4.-7.7.2011, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
111187

Hakija
Emmi Tiili

Toteuttaja
Emmi Tiili

Lisätietoja
Emmi Tiili
emmi.tiili@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 505 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

Olen selvittänyt Työterveyslaitoksella yksilöllisten alttiustekijöiden merkitystä rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä.

Tutkimusaineisto koostui asbestille ja tupakansavulle altistuneista rakennustyöntekijöistä, joille on tehty huolelliset kliiniset ja radiologiset tutkimukset. Heidän keuhkoistaan on löydetty mm. eriasteisia emfyseemaan ja fibroosiin liittyviä muutoksia, pleuran plakkeja ja toiminnallisia häiriöitä. Kaikista tutkittavista määritettiin kaikkiaan 19 geneettistä monimuotoisuuskohtaa eri genotyyppausmenetelmillä: OpenArray, TaqMan, pyrosekvensointi ja RFLP (restriction fragment length polymorphism).

Tuloksia tarkasteltiin tilastollisesti lineaarisen ja logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimus tuo tärkeää uutta tietoa asbestialtistumisen aiheuttamien sairauksien ja emfyseeman syntymekanismeista. Tämän tiedon avulla pyritään suojelemaan työntekijöitä paremmin ja tunnistamaan ammattitauteja tarkemmin.

Tulen esittelemään tutkimukseni tuloksia Euroopan ympäristömutageeniyhdistyksen (EEMS) vuosikokouksessa 4.-7.7.2011, johon esitelmäni on hyväksytty suulliseksi esitykseksi nuorten tutkijoiden sessiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Emmi Tiili

Tiedote

Asbestialtistumisen tutkimusmenetelmästä tietoa muuhun Eurooppaan

31.8.2011

Työterveyslaitoksen tutkija
Emmi Tiili osallistui Euroopan
ympäristömutageeniyhdistyksen vuosikokoukseen, joka järjestettiin
4.–7. heinäkuuta 2011 Espanjan Barcelonassa. Hän puhui
yksilöllisten alttiustekijöiden merkityksestä
rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman eli
keuhkoputken laajentuman synnyssä. Tiili kertoi erityisesti
käyttämästään OpenArray -genotyyppausmenetelmästä.
Työsuojelurahasto tuki Tiilen osallistumista stipendillä.

Kokouksessa esitettiin 137 posteria ja 65 suullista esitystä.
Tiili puhui nuorten tutkijoiden sessiossa.

Tiili pohjasi esityksen omaan pro gradu -työhönsä, joka
hyväksyttiin Helsingin yliopistossa 12. huhtikuuta 2011 (109374).
Tutkimus tuo tärkeää uutta tietoa asbestialtistumisen aiheuttamien
sairauksien ja emfyseeman syntymekanismeista. Tiedon avulla
pyritään paremmin suojelemaan työntekijöitä ja tunnistamaan
ammattitauteja.

Vuosikokous oli Tiilen ensimmäinen kansainvälinen tieteellinen
kokous. Hän arvioi saaneensa erittäin tärkeää esiintymiskokemusta,
joka helpottaa tulevaisuudessa esitelmöintiä. Lisäksi kokous
tarjosi erinomaisen mahdollisuuden oppia keskustelemaan omasta
tutkimustyöstä, monesta tieteellisestä näkökulmasta. Myös muiden
tutkijoiden esitelmät opettivat sekä esitelmöintiä että motivoivat
omaa tutkimusta.

Kokouksessa kannustettiin kontaktien luomiseen muun muassa
yhteisillä lounailla ja iltakonsertilla, jotka järjestettiin eri
puolilla kaunista Barcelonaa. Tiili loikin monia
tutkijayhteyksiä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen