The 41st European Environmental Mutagen Society EEMS meeting, 4.-7.7.2011, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
111186

Hakija
Kirsi Siivola

Toteuttaja
Kirsi Siivola

Lisätietoja
Kirsi Siivola
kirsi.siivola@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 396 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

Esitän tutkimustuloksiani nanokokoisen sinkkioksidin perimämyrkyllisyydestä EEMS:n 41. vuosikokouksessa, joka on tärkein eurooppalainen konferenssi genotoksikologian alalla. Nanokokoista sinkkioksidia käytetään teollisuudessa laajalti, muun muassa kosmetiikassa, tekstiileissä, muoveissa, elektroniikassa ja puunsuoja-aineissa. Tutkimukseni osoittaa nanokokoisen sinkkioksidin olevan perimämyrkyllistä keuhkoepiteelisoluille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Siivola

Tiedote

Myrkylliset aineet kosmetiikassa ja tekstiileissä puhuttivat konferenssissa

31.8.2011

Kirsi Siivola osallistui genotoksikologian
konferenssiin Espanjassa ja esitteli tutkimustuloksiaan
nanokokoisten sinkkioksidin perimämyrkyllisyydestä.
Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

 

Nanokokoista sinkkioksidia käytetään teollisuudessa laajalti, muun
muassa kosmetiikassa, tekstiileissä, muoveissa, elektroniikassa ja
puunsuoja-aineissa. Nanomateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti.

 

Tällä hetkellä on hyvin ajankohtaista keskustella siitä, millaisia
uhkia ne mahdollisesti aiheuttavat työntekijän terveydelle.
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden kesken on tarpeen pohtia sitä,
millä menetelmillä nanomateriaalien terveysvaikutuksia on
mielekästä tutkia.

 

Siivolan tutkimus osoittaa nanokokoisten sinkkioksidin olevan
erittäin myrkyllisiä keuhkoepiteelisoluille. Esitellessään
tutkimustaan konferenssissa Siivola sai yleisöltä rakentavaa
palautetta ja käyttökelpoisia parannusehdotuksia. Tavoitteena on
julkaista esitys tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Konferenssiesityksissä arvioitiin nanokokoisen sinkkioksidin
myrkyllisyyttä kolmella menetelmällä: komeettatestillä,
mikrotumatestillä ja metafaasianalyysillä.

 

Konferenssin teemaosioissa käsiteltiin monipuolisesti aihetta,
teemoina nanogenotoksikologia, DNA-adduktit, biomonitorointi ja
umpieritystä häiritsevien kemikaalien riskinarviointi.

 

Nuorille tutkijoille  oli järjestetty konferenssissa oma
tapahtumansa. Ohjelma sisälsi kaksi palkintoluentoa, toinen
palkinnoista myönnettiin nuorelle tutkijalle ja toinen
Sobels-palkito vanhemmalle tutkijalle.

 

Konferenssin yhteydessä oli myös tilastomenetelmiin pureutuva
työpaja.

 

Iltaohjelma tarjosi mahdollisuuden hankkia kansainvälisiä
kontakteja, jotka ovat välttämättömiä, jotta nanomateriaalien
kanssa opitaan toimimaan oikein mahdollisimman nopeasti. Siivola
sai uusia ideoita sekä tutkimusmenetelmistä että siitä, mitä
nanomateriaalien tutkimuksessa pitäisi ottaa huomioon.

 

European Environmental Mutagen Societyn (EEMS) 41. vuosikokous
järjestettiin Espanjassa 4.-7.7.2011. Vuosikokous on tärkein
genotoksikologia-alan konferenssi Euroopassa. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Konferenssin internetsivut: http://www.eemseu.org