The 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society NES 2012, 19. – 22.8.2012, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
112180

Hakija
Sirpa Syvänen

Toteuttaja
Sirpa Syvänen

Lisätietoja
Sirpa Syvänen
sirpa.syvanen@tuni.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 15.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 230 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2012

Tiivistelmä

Työryhmäesitys Dialogic leadership promoting sustainable working life and innovativeness 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society konferenssissa (NES 2012 , Ruotsi, Tukholma).

Konferenssissa esitellään pohjoismaisille työelämän tutkijoille Tekesin 2012 – 2014 rahoittaman Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä tutkimusohjelman (Dinno, www.dinno.fi) monitieteinen teoreettinen viitekehys, tutkittavat ilmiöt, tutkimustehtävät, tutkimuskohteet sekä metodologia.

Työsuojelurahasto ja Tekes rahoittavat tutkimusohjelmaan liittyviä rinnakkaisia vanhuspalveluiden, seurakuntayhtymien ja ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita Helsingissä, Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Dinnossa myös arvioidaan Työsuojelurahaston, Tykesin ja Tekesin rahoittamia kehittämishankkeita, jotka on toteutettu dialogisella kehittämistavalla ja joiden muutos- ja kehittämisprosesseja on ohjattu organisaatio-talousteoreettisen viitekehyksen avulla.

Konferenssissa on tavoitteena on verkostoitua samojen ilmiöiden ja teemojen parissa työskentelevien pohjoismaiden tutkijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Syvänen

Tiedote

Dinno tutuksi Pohjoismaissa

15.9.2012

Tampereen yliopiston henkilöstövoimavarojen dosentti
Sirpa Syvänen esitteli pohjoismaisille työelämän
tutkijoille Dinno-tutkimusohjelmaa (dialoginen johtaminen
innovatiivisuuden tekijänä) konferenssissa, joka järjestettiin
Tukholmassa 19.–22. elokuuta 2012. Tutkimusohjelman esittely
painottui teoreettiseen viitekehykseen, tutkimusmenetelmiin ja
osallistujiin. Työsuojelurahasto rahoitti Syväsen osallistumista
stipendillä.

 

Syvänen viestitti osallistavan toimintatutkimuksen ja
yhteistoiminnallisen tai dialogisen kehittämistyön merkitystä. Hän
sai kiitosta monitieteisestä viitekehyksestä ja tutkimuksesta, joka
vastaa työelämän tarpeisiin. Esityksen muut kirjoittajat ovat
Sari Tappura,
Kaija Loppela,
Antti Kasvio,
Susanna Lundell ja
Kati Tikkamäki

Dinno-tutkimusohjelmassa tarkastellaan keskeisiä työelämän
ilmiöitä, kuten palvelevaa johtamista, luovuutta, motivaatiota,
oppimista ja kehittämistä. Dinnossa myös arvioidaan
Työsuojelurahaston, Tykesin ja Tekesin rahoittamia
kehittämishankkeita. 

Dinnoa rahoittaa Tekes 2012–2014. Työsuojelurahasto ja Tekes
rahoittavat tutkimusohjelmalle rinnakkaisia vanhuspalveluiden,
seurakuntayhtymien ja ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita
Helsingissä, Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Syvänen pyrki saamaan pohjoismaisia osallistujia
dinnovatiivisuuskyselyyn, ja vastauksia lienee luvassa yksityisestä
suuryrityksestä, joka toimii Ruotsissa. Hyviä yhteistyökumppaneita
Syvänen sai myös Saksasta.

 

Syvänen sai kutsun ensi vuoden konferenssiin kertomaan
dinnovatiivisuus-kyselyn tuloksista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.nes2012.se