The 4th Congeress of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), 29.-3.10.2014, Australia

Hanketiedot

Hankenumero
114030

Hakija
Juhana Rantavuori

Toteuttaja
Juhana Rantavuori

Lisätietoja
Juhana Rantavuori
juhana.rantavuori@helsinki.fi

Toteutusaika
26.9.2014 - 31.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 109 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2014

Tiivistelmä

Apurahansaaja osallistuu Työsuojelurahaston myöntämän stipendin avulla 29.9-3.10.2014 järjestettävään ISCAR The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research -konferenssiin Sydneyssä, Australiassa.

Osallistun ensin tohtoriopiskelijoille suunnattuun esikonferenssiin, jossa esittelen väitöskirjatyötäni kokonaisuudessaan keskittyen erityisesti aineiston analyysiin sekä siinä käytettyihin menetelmiin.

Osallistun myös varsinaiseen pääkonferenssiin. Suullinen konferenssiesitykseni perustuu väitöskirjatyöni osatutkimukseen, jossa analysoin Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettua työelämän kehittämishanketta. Hankkeessa hyödennettiin työelämän kehittämisen interventiomenetelmää nimeltä Muutoslaboratorio.
Muutoslaboratoriointervention aikana kirjastotyöntekijät kehittivät yhdessä heidän asiakkaidensa kanssa uusia palveluita tutkimusryhmien tarpeisiin. Tässä toiminnan teoreettisessa tutkimuksessa analysoin Muutoslaboratoriointervention osallistujien oppimisprosessia ja siihen liittyviä osallistujien toimijuuden ilmaisuja ekspansiivisen oppimisen teorian näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmää työssä tapahtuvan oppimisen analysointiin ja sen tutkimiseen, mikä merkitys on työntekijöiden aloitteilla ja aktiivisella osallistumisella työelämän kehittämisessä.

Tämän osatutkimuksen pohjalta on tarkoitus julkaista artikkeli kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä vuonna 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhana Rantavuori

Tiedote

Kirjastotyöntekijät kehittivät uusia palveluita asiakkaiden kanssa

31.10.2014

Helsingin yliopiston kirjaston työntekijät ovat valmiita
reagoimaan kirjastotyön muutokseen. Muuttuvassa ja haasteellisessa
tilanteessa he pyrkivät kehittelemään uusia toimintamalleja ja
palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tämä kävi ilmi työelämän kehittämisinterventiossa, jossa
menetelmänä käytettiin muutoslaboratoriota.

Yliopistokirjaston kehittämisinterventiota tutkii
väitöskirjaansa (TSR
113367) varten filosofian maisteri,
tohtorikoulutettava
Juhana Rantavuori.

Hän esitteli väitöstyötään ja etenkin sen yliopistokirjastoon
kohdistuvaa osatutkimusta kulttuurin ja toiminnan tutkimuksen
konferenssissa Australian Sydneyssä lokakuussa 2014.

Kirjastotyöntekijöiden oppiminen ja toimijuus näyttäytyivät
monipuolisena ja moni-ilmeisenä. Kyseessä näytti olevan aidosti
olemassa olevaa toiminnan kehystä laajentava ekspansiivisen
oppimisen prosessi. Osallistujilla oli aktiivista halua parantaa ja
muuttaa olemassa olevia toimintakäytäntöjä.

Esityksen pohjalta Rantavuorella on tarkoitus osana
väitöskirjaprojektiaan julkaista kansainvälinen vertaisarvioitu
artikkeli alan korkeatasoisessa julkaisussa vuonna 2015.

Työsuojelurahasto tuki tutkijan konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Abstraktit

Rantavuori. 2014. Analyzing expansive learning: Learning actions contrasted with types of interaction, contradictions and expressions of transformative agency Avaa

Rantavuori. 2014. Expansive learning actions and expressions of transformative agency: a change laboratory in the academic library Avaa

www.iscar2014.com