The 5th Annual Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, 1.-3.9.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110240

Hakija
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Toteuttaja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Lisätietoja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo
hannele.kerosuo@tuni.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 021 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

ORGANISAATION MUUTOKSEN UMPIKUJAT JA JÄNNITTEET SAIRAALATYÖSSÄ

Työntekijöiden kokema muutos ja siihen liittyvät jännitteet jäävät usein vähälle huomiolle työn kehittämistä koskevassa tutkimuksessa. Tarkastelen ”The 5th Annual Symposium on Current Developements in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences” konferenssiin, Lontoossa 1.-3.9.2010 kirjoittamassani paperissa työntekijöiden kokemia muutoksen umpikujia ja jännitteitä sairaalatyössä.

Tavoitteena on kehittää etnografista menetelmää muutoksen kokemusten tutkimukseksi organisaatioissa ja työn kehittämisessä. Tutkimuksen menetelmä muutoksen etnografia on vasta kehitteillä oleva menetelmä, eikä siitä ole vielä olemassa menetelmäoppaita.
Konferenssipaperin aineisto on kerätty Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen ”Projekteilla kehittämisestä kestävään kehittämiseen” (Hanke 105339) osahankkeessa, missä kehitettiin Oulun yliopistollisen sairaalaan kirurgisen osaston toimintaa.
Tutkimuksen tuloksissa raportoidaan erityisesti OYS:n keskusleikkausosaston kehittämistä eteenpäin vieneistä työntekijöiden kokemuksista. Tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista laadullisen tutkimuksen tai terveydenhuollon tutkimuksen lehdessä. Alustavat tulokset ovat saatavana konferenssipaperin muodossa 30. syyskuuta 2010.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Tiedote

Työntekijöiden tuntemukset huomioon muutostilanteissa

30.9.2010

Filosofian tohtori
Hannele Kerosuo osallistui Työsuojelurahaston
stipendin turvin etnografisten menetelmien käyttöä
yhteiskuntatieteissä ja organisaatioiden johtamistutkimuksessa
käsittelevään symposiumiin Lontoossa 1.–3.9.2010.

Symposiumissa keskusteltiin identiteettiin,
käytäntötutkimukseen, etnografisen tutkimuksen käytäntöön sekä
julkishallinnon ja terveydenhuollon tutkimukseen liittyvistä
kysymyksistä.

Kerosuo on tutkinut työntekijöiden kokemia muutoksen umpikujia
ja jännitteitä sairaalatyössä. Hän esitti konferenssissa paperin ”E
thnography of experiencing organizational deadlocks in an
intervention of hospital work”.

Tutkimuksen aineisto on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamassa
hankkeessa ”Projekteilla kehittämisestä kestävään kehittämiseen”
(105339), jossa kehitettiin Oulun yliopistollisen sairaalaan
kirurgisen osaston toimintaa.

Kerosuo kehittää paperissa teoreettista lähestymistapaa ja
menetelmää, minkä avulla voi tutkia työntekijöiden vaiennettuja
tuntemuksia organisaatioiden muutostilanteissa. Keskeistä
menetelmässä on tunnistaa tuntemukset sekä työntekijöiden puheesta
että työtoiminnasta.

Työntekijät tuovat tuntemuksensa yhteiseen käsittelyyn
kehittämisjännitteitä ilmaisevan ”peilin” avulla. Peilin käsittelyn
kautta tuntemukset ikään kuin ”vuotavat” yhteiseen käsittelyyn,
jota ohjaa muutosagentti tai interventionisti.

Muutoksen etnografiassa Kerosuo seuraa ”tunnevuotojen”
käynnistämää keskustelua tunnistamalla transformatiivisia
episodeja. Ne ovat muutosprosessin kannalta kriittisiä hetkiä,
jolloin muutosprosessissa avautuu esimerkiksi uusi näkökulma tai
ehdotus jännitteisen muutosprosessin ratkaisemiseksi.

– Tärkeää on kokea jännitteet yhteisöllisesti. Kyse ei ole vain
yksilöiden suoriutumiseen tai persoonallisuuden piirteisiin
liittyvistä kokemuksista, vaan työpaikkaa laajemmin hiertävästä
ongelmasta, Kerosuo sanoo.

Tutkimustulosten mukaan työntekijöiden tuntemusten yhteinen
käsittely voi tukea ja nopeuttaa organisaation kehittämistä ja
muutosta.

Toimittaja
Liisa Strann