The 5th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development, 25.-27.8.2010, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
110247

Hakija
Katariina Salmela-Aro

Toteuttaja
Katariina Salmela-Aro

Lisätietoja
Katariina Salmela-Aro
katariina.salmela-aro@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 950 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Itse- ja yhteissäätely uran kehityksessä (Symposium
Self- and co-regulation in career development)

Kutsusymposium

Puheenjohtaja Katariina Salmela-Aro
esiintyjät
Julia Dietrich
Philip Parker
Lotta Tynkkynen
Sandra Trost
Martin Obschonka
Discussantti:
Rainer Silbereisen

Symposium keskittyy itse- ja yhteissäätelyyn siitymässä koulutuksesta työhön.
Urakehitykseen vaikuttaa sekä yksilön motivaatio ja päätöksenteko että yhteisön mahdollisuudet ja rajoitukset, jotka heijastuvat nopeasti muuttuvana taloudellisena ja sosiallisena kontekstina. Itsesäätelyä voidaan tarkastella ns. SOC mallin avulla, sisältäen valinnan, optimoinnin ja kompensaation. Yhteissäätely, yhdessä vahempien, kavereiden, ja opettajien kanssa voivat edistää tai ehkäistä tätä prosessia. Dietrich aloittaa koulukontekstista, Parker, ja Tynkkynen lukiosta jatkokoulutukseen ja Trost yliopistokoulutkseen ja lopuksi Obschonka keskittyy yrittäjyyteen kasvamiseen. Julia Dietrich tuo esille nuorten ja vanhempien roolia onnistuneessa uran valinnassa, Philip Parker tuo esille uupumuksen prosesseja siirryttäessä koulutuksesta työhön, Lotta Tynkkynen tarkastelee nuorten uramotivaatiota, mikä nuoria työssä motivoi, Sandra Trost tarkastelee itsen johtamista SOC mallin varassa siirryttäessä yliopistosta työelämään ja -Martin Obschonka tarkastelee yrittäjyyden motiveja nuorten siirtyessä koulutuksesta työelämään.
Lopuksi professori Rainer Silbereisen toimii diskussanttina.

Lähteet

Freund, A. M. & Baltes, P. B. (2000). The Orchestration of Selection, Optimization, and Compensation: An Action-Theoretical Conceptualization of a Theory of Developmental Regulation. In W. J. Perrig, A. Grob & A. Flammer (Eds), Control of human behavior, mental processes, and consciousness. Essays in honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 35–58). Mahwah, N.J, London: Erlbaum.
Golembiewski, R. (1989). A note on Leiter’s study: Highlighting two models of burnout. Group & Organization Management, 14, 5-13.
Lee, R., & Ashforth, B. (1993). A further examination of managerial burnout: Toward an integrated model. Journal of Organizational Behavior, 14, 3-20.
Leiter, M. (1989). Conceptual implications of two models of burnout: A response to Golembiewski. Group and Organizational Studies, 14, 15-22.
Salmela-Aro, K. (2009). Personal goals and well-being during critical life transitions: The 4
C’s – channeling, choice, co-agency and compensation. Advances in Life Course
Research, 14, 63-73.
Schoon & R. Silbereisen (2009; Eds.), Transition from school to work: Globalisation,
Individualisation, and Patterns of Diversity. Cambridge University Press
Taris, T., Le Blanc, P., Schaufeli, W., & Schreurs, P. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. Work & Stress, 19, 238-255.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katariina Salmela-Aro

Tiedote

Nuorten uravalintojen pohdinta kokosi asiantuntijat Saksaan

30.9.2010

Professori Katariina Salmela-Aro toimi puheenjohtajana Saksassa järjestetyssä kutsuseminaarissa, jossa pohdittiin itse- ja yhteissäätelyä uran kehityksessä. Työsuojelurahasto tuki seminaarimatkaa.
 
Urakehitykseen vaikuttavat yksilön motivaatio ja päätöksenteko sekä yhteisön mahdollisuudet ja rajoitukset. Itsesäätelyä voidaan tarkastella valinnan, optimoinnin ja kompensaation sisältävän SOC-mallin avulla. Vanhempien, kavereiden ja opettajien kanssa toteutettu yhteissäätely voi edistää tai ehkäistä urakehitysprosessia.
 
Seminaarissa viisi tutkijaa esitteli eri koulutusvaiheiden merkitystä. Lisäksi käsiteltiin nuoren ja vanhempien roolia onnistuneen uran valinnassa ja uupumuksen prosesseja siirryttäessä koulutuksesta työhön. Huomiota kiinnitettiin nuoren uramotivaatioon ja itsensä johtamiseen siirryttäessä yliopistolta työelämään. Myös yrittäjyyden motiivit olivat esillä.
 
Kommentaattorin ansiokas esitys herätti vilkkaan keskustelun. Keskustelu sivusi erityisesti sitä, mikä nuoria motivoi työelämässä ja miten maat eroavat tässä suhteessa. Yleisöä puhutti myös se, miten nuoret saadaan kiinnostumaan yrittäjyydestä ja ylipäänsä mahdollisimman nopeasti työelämään.  
 
The 5thr Earli SIG 14 Learning and Professional Development järjestettiin Saksassa 25.-27.8.2010.

Toimittaja
Camilla Reinboth