The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2014 and the Affiliated Conferences, AHFE International, 19.-23.07.2014, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
114253

Hakija
Satu Mänttäri

Toteuttaja
Satu Mänttäri

Lisätietoja
Satu Mänttäri
satu.manttari@ttl.fi

Toteutusaika
20.7.2014 - 30.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 094 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on osallistua kansainväliseen ergonomiakonferenssiin (5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics) Krakovassa, Puolassa, heinäkuussa 2014. Konferenssissa pidetään posteriesitys otsikolla ”Muscular fatigue and recovery after a heavy work bout in the heat: comparison of four recovery interventions in firefighters”.

Pelastustoimen lisääntynyt työmäärä ja työhön kuuluvat raskaat työvaiheet aiheuttavat väsymystä, josta palautuminen on oleellista työ- ja toimintakyvyn ja työturvallisuuden kannalta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko raskaan työn jälkeistä lihaksiston palautumista nopeuttaa käyttämällä työpaikoilla helposti toteutettavia aktiivisia palautumismenetelmiä (kylmävesiterapia, lämmin/viileävesiterapia, kofeiinilisä, venyttely).

Kyseisessä tutkimuksessa tarkastellaan myotonometrian avulla lihaksen rakenteen (kiinteys, elastisuus, jäykkyys) muuttumista raskaan savusukellusta ja raivausta jäljittelevän kuormituksen jälkeen, sekä 28 tunnin palautumisen aikana. Eri mittauskerroilla käytetään yhtä aktiivista palautumismenetelmää palautumisen aikana, ja mitattuja muuttujia verrataan perustasomittaukseen (ei kuormitusta) sekä referenssimittaukseen (ei aktiivista palautumismenetelmää). Tavoitteena on selvittää 1) nopeuttaako aktiivisen palautumismenetelmän käyttö lihaksen palautumista ja 2) onko jokin käytetyistä palautumismenetelmistä tehokkaampi kuin jokin toinen. Tutkimuksen tulokset ovat saatavissa kesällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Mänttäri

Tiedote

Riittävä palautuminen auttaa palomiesten jaksamista

30.8.2014

Kun palomiesten lihakset ehtivät palautua riittävästi, kroonisen
väsymyksen ja liikuntaelinten vaivojen riski pienenee. Vesiterapia
on hyvä palauttaja, todetaan tutkimuksessa.

Lihaksen elastisuus ja jäykkyys muuttuvat, kun lihakset väsyvät
palomiehen työtehtäviä simuloivan raskaan työn aikana.
Referenssimittauksen perusteella molemmat ominaisuudet palautuvat
normaalille tasolle vasta neljän tunnin passiivisen palautumisen
jälkeen, todetaan Oulun yliopiston tutkijan
Satu Mänttärin tutkimuksessa “Pelastustyötä
tekevien toimintakyvyn edistäminen: Lihaksiston palautumista
nopeuttavat aktiiviset toimintamallit”.

Tutkimuksessa selvitettiin lihasten palautumista savusukeluksen
ja raskaan raivaustyön jälkeen. Kaikilla tutkimuksessa testatuilla
aktiivisilla palautumismenetelmillä lihaksiston rakenteen ja
lihasten toimintakyvyn palautumista voidaan nopeuttaa. Tutkituista
aktiivisista palautumismenetelmistä vesiterapia osoittautui
tehokkaimmaksi lihaksen rakenteellisten ominaisuuksien
palauttajaksi.

Mänttäri esitteli tutkimustaan kansainvälisessä työterveyden ja
ergonomian alaan liittyvässä konferenssissa The 5th International
Conference of Applied Human Factors, Krakovassa, Puolassa.
Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista
matkatipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman