The 5th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health, NanOEH, 9.-12.8.2011, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
111195

Hakija
Kati-Susanna Hannukainen

Toteuttaja
Kati-Susanna Hannukainen

Lisätietoja
Kati-Susanna Hannukainen
kati.hannukainen@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 30.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
2 014 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2011

Tiivistelmä

Osallistun viidenteen kansainväliseen nanoteknologian työ – ja ympäristöterveyden kokoukseen 9-12.8.2011 Bostonissa, Yhdysvalloissa (Nano EHS, 5th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health), joka on alansa tärkein kansainvälinen konferenssi. Tänä vuonna kokouksessa käsitellään tutkimukseeni läheisesti liittyviä aiheita mm. toksisuuden uusia haastavia tutkimusmenetelmiä ja nanomateriaalien toksikologiaa, josta on kurssi Toxicology on Health.

Olen tutkijana Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksessa ja Turvalliset uudet teknologiat -tiimissä EU:n rahoittamassa SUNPAP-projektissa, jossa tutkitaan teollisen nanoselluloosan syöpävaarallisuutta. Teen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella pääaineenani perinnöllisyystiede. Väitöskirjani aiheena on teollisesti valmistettujen nanomateriaalien syöpävaarallisuus ja genotoksisuus. Konferenssi on osa jatko-opintojani. Tällä hetkellä tutkin nanoselluloosan genoksisia vaikutuksia ihmisen epteelisoluilla.
Tarkoitukseni on esittää Bostonissa uusimmat tutkimustulokseni, joiden mukaan nanoselluloosa (whiskers) ei ole osoittautunut genotoksiseksi. Kokouksessa abstraktini on valittu posteriesitykseksi. Kokouksessa saan tulosteni esittämisen ohella paljon ajankohtaista tietoa alaltani ja mahdollisuuden kehittyä ja verkostoitua tutkijana

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati-Susanna Hannukainen

Tiedote

Nanomateriaalien vuorovaikutus puhutti tutkijoita konferenssissa

30.9.2011

Tutkija
Kati Hannukainen Työterveyslaitokselta osallistui
Yhdysvalloissa järjestettyyn NanOEH konferenssiin. Joka toinen
vuosi järjestettävä kokous kokoaa yhteen nanomateriaalien työ- ja
ympäristöterveyden asiantuntijat ympäri maailmaa. Työsuojelurahasto
tuki konferenssimatkaa sipendillä.

 

Kolmeen osaan jaetussa konferenssissa käsiteltiin

a) ympäristövaikutuksia ja riskienhallitaa

b) toksikologiaa ja terveysvaikutuksia sekä

c) altistusta.

Esillä olivat tänä vuonna erityisesti tutkimukset, joissa oli
tutkittu nanomateriaalien pääsyä solun sisään ja tähän vaikuttavia
ominaisuuksia.

 

Vastausta etsittiin myös siihen, miten nanomateriaalit ovat
vuorovaikutuksessa keskenään ja kehon nesteiden kanssa. Konferenssi
antoi erinomaisen kokonaiskuvan alan uusimmista tutkimuksista ja
tutkimustavoista. Erityisen hyödylliseksi Hannukainen koki tiedot
siitä, miten voidaan parhaiten kvantifioida nanomateriaaleja solu-
ja kudospreparaateissa.

 

Omassa juliste-esityksessään
Genotoxicity of nanocellulose whiskers and non-nanoscale
cellulose in human bronchial epithelial cells in vitro

Hannukainen esitteli tutkimustuloksiaan. Tutkimuksessa on tutkittu
nanokiteisen selluloosan (NCC-nanocrstalline cellulose)
genotoksisuutta verrattuna isompaan mikrokiteiseen selluloosaan.

 

Konferenssi tarjosi mahdollisuuden seurata alan huippuja, esittää
heille kysymyksiä ja keskustella alan uusimmista virtauksista.
Yhteistyö kanadalaisten nanoselluloosatutkijoiden kanssa
 käynnistyi heti ja kanadalaiset vierailivat Suomessa
Työterveyslaitoksella, jossa kehitettiin yhteistoimintaa. Hyvät
kontaktit saatiin luotua myös etelä-afrikkalaisiin ja
amerikkalaisiin tutkijoihin, jotka käyttävät uutta nanomateriaaleja
kvantifioivaa mikroskooppitekniikkaa.

 

The 5th International Symposium on Nanotechnology,
Ocuupational and Environmental Health, (NanOEH) järjestettiin
Yhdysvalloissa 9.-12.8.2011. Yksi järjestäjistä oli NIOSH, joka on
alansa edelläkävijä työterveydessä niin tiedollisesti kuin
resursseiltaan. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://www.uml.edu/nano