The 5th STS Italia Conference A Matter of Design. Making Society through Science and Technology, 12. – 14.6.2014, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
114222

Hakija
Hannele Palukka

Toteuttaja
Hannele Palukka

Lisätietoja
Hannele Palukka
hannele.palukka@tamk.fi

Toteutusaika
11.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 126 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Osallistun konferenssiin esittelemällä hankkeen ”Palvelujärjestelmä murroksessa – ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet” tuloksia.

Esitelmässä keskityn tuloksiin ensihoitotiimin ja potilaan välisestä yhteistoiminnasta. Potilaan hoitoa sekä potilaan ja ensihoitotiimin yhteistoimintaa ohjaa ensihoitokertomus, jonka täyttäminen on hoitavan ensihoitajan tehtävä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Palukka

Tiedote

Ensihoitokertomus paperilla tai bitteinä

10.8.2014

Projektipäällikkö
Hannele Palukka Tampereen yliopistosta on tutkinut
ensihoitotiimin ja potilaan yhteystoimintaa. Tätä hän tutki
paneutumalla ensihoitokertomukseen. Hän selvitti, miten paperisen
ensihoitokertomuksen täyttäminen ohjaa potilaan
hoitotilannetta.

Seuraavaksi hän vertailee sähköisen ja paperisen
ensihoitokertomuksen vaikutusta hoitotilanteen etenemiseen.

Palukka esitteli tutkimustaan konferenssissa, jonka järjesti
Milanon teknillinen yliopisto 12.-14. kesäkuuta 2014. Esitys on
arvioitavana konferenssijulkaisuun, joka julkaistaan vuoden 2015
alussa. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Palukalle
Italian-matkastipendin.

Konferenssissa Palukalle oli tärkeintä päästä vertaamaan oman
tutkimuksensa tasoa. Hän päättelee suomalaisen työelämäntutkimuksen
olevan korkeatasoista – ja korkeatasoinen tutkimus voi olla myös
käytännöllistä.

Palukka hankki Trenton yliopistosta tutkijayhteyksiä. Niinpä
professori
Giolo Fele kollegoineen osallistuu Tampereen
yliopiston koordinoiman Horizon 2020 -tutkimushankkeen
valmisteluun.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.stsitalia.org