The 6th International Conference on Nanotoxicology, Nanotox 2012, 4.-7.9.2012, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
111342

Hakija
Julia Catalan Rodriguez

Toteuttaja
Julia Catalan Rodriguez

Lisätietoja
Julia Catalan Rodriguez
julia.catalan@ttl.fi

Toteutusaika
3.9.2012 - 15.10.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 498 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2012

Tiivistelmä

Työskentelen erikoistutkijana Työterveyslaitoksen
Nanoturvallisuuskeskuksessa Helsingissä tutkien synteettisten
nanomateriaalien genotoksisuutta. Viime vuosina tutkimukseni ovat
painottuneet hiilinanoputkien tuottamiin in vivo -vaikutuksiin.
Työsuojelurahaston rahoittamat tutkimuksemme (Hiilinanoputkien
terveysvaikututen arviointi, projektinumero 109137) osoittavat että
hiilinanoputket aiheuttavat hiirille genotoksisia vaikutuksia hengitysteitse altistettaessa. Tämä on todennäköisin altistustilanne
hiilinanoputkien valmistuksessa. Pidämme tutkimustuloksiamme merkittävinä.

Tästä syystä prof. Savolainen on toivonut minun esittelevän ne
4.-7. syyskuuta 2012 pidettävässä Nanotoxicology-konferenssissa,
Pekingissä, Kiinassa. Tämä konferenssi, joka yhdistää aiemmin
erilliset Nanotoxicology- ja NANOTOX- konferenssit, on vuoden 2012
tärkein nanotieteiden alaan liittyvä tapaaminen. Esittelen tässä
konferenssissa tutkimustuloksemme ja saan samalla tilaisuuden tutustua muihin nanoturvallisuuden alan tuoreimpiin tutkimustuloksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Julia Catalan Rodriguez

Tiedote

Hiilinanoputkien valmistus ottaa henkeen

15.10.2012

Julia Catalán osallistui kuudenteen kansainväliseen nanotoksikologian konferenssiin, joka järjestettiin Kiinan Beijingissä 4.–7. syykuuta 2012. Työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskuksen erikoistutkija Catalán esitteli tutkimustuloksia altistumismahdollisuuksista, kun valmistetaan hiilinanoputkia. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Catalánin osallistumiseen stipendin.

Hän paneutui esityksessään hiilinanoputkien terveysvaikutusten arviointiin. Työn muut tekijät ovat H. Järventaus, S. Suhonen, K. Siivola, C. Moreno, E. Rossi, AJ Koivisto, E. Vanhala, H. Wolf, H. Alenius, K. Savolainen ja H. Norppa.

Esitykseen on kiteytetty tuloksia, joita ryhmä on saanut Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa (109137). Siinä tutkijat osoittavat, että hiilinanoputket aiheuttavat hiirille genotoksisia muutoksia eli mahdollisesti vaikuttavat perimään, kun hiiriä altistetaan hengitysteitse.

Catalán kertoo saaneensa hyvää palautetta esityksestään. Viime vuosina hän on tutkinut erityisesti hiilinanoputkien tuottamia in vivo -vaikutuksia eli vaikutuksia elävissä olennoissa tai soluissa.

Beijingissä Catalán kuunteli monentyyppisiä luentoja ja sai hyvän käsityksen nanotoksikologian tuoreimmista saavutuksista. Lisäksi hän pääsi keskusteluihin luennoitsijoiden kanssa, jotka ovat alan kärkinimiä. Catalán arvioi tutkijaverkostonsa sekä vahvistuneen että laajentuneen. Uusien yhteyksien hän toivoo muuntuvan yhteistyökumppaneiksi tulevissa hankkeissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://english.nanoctr.cas.cn/nanotoxicology2012