The 6th Nordic Working Life Conference, NWLC, 25.-27.4.2012, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
112028

Hakija
Johanna Holopainen

Toteuttaja
Johanna Holopainen

Lisätietoja
Johanna Holopainen
johanna.holopainen@skillmotor.com

Toteutusaika
1.3.2012 - 31.5.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
600 euroa

Kokonaiskustannukset
830 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2012

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on osallistua Tanskassa 25.-27.4.2012 pidettävään Nordic Working Life Conference 2012 -kongressiin ja esitellä siellä Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuustalkoot -hankkeen tutkimustuloksia.

Tuottavuustalkoot -hanke on Helsingin yliopiston Taloustieteen laitoksen koordinoima vuosina 2010–2011 toteutettu työelämän laadun tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena oli paremman arjen kautta saavuttaa alalle tuottavuutta, hyvinvointia ja pidempi työikä. Tuottavuustalkoot -hankkeeseen osallistui 14 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatiota, ja sen kehittämismenetelmänä käytettiin pienryhmämallia, jonka avulla koko henkilöstö osallistui oman työnsä ja organisaationsa kehittämiseen. Tutkimusaineistot käsittävät muun muassa alku- ja lopputilakyselyn sekä organisaatioiden raportoimat sairauspoissaolotiedot. Tulokset osoittivat, että työelämän laatu koettiin valtaosalla tutkituilla työelämän laadun mittareilla paremmaksi hankkeen lopussa kuin alussa. Myös sairauspoissaolot parhaimmillaan puolittuivat.

Hanke käynnistyi valmistelemalla tutkimuspaperi Changes in the quality of working life and well-being in Finnish social welfare and health care, 2010–2011 (Holopainen, Jalo & Eloranta, 2012), jonka tulen esittelemään kongressin The goals and outcomes of well-being at work -työryhmässä. Hankkeen tuloksista tullaan raportoimaan Työsuojelurahastolle toukokuussa 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Holopainen

Tiedote

Oma työ kehittyy, kun kaikki osallistuvat

31.5.2012

Helsingin yliopiston taloustieteen tutkija
Johanna Holopainen osallistui pohjoismaiseen
työelämän tutkimukseen konferenssiin. Se järjestettiin Tanskan
Elsinoressa 25.–27. huhtikuuta 2012. Holopainen esitteli sosiaali-
ja terveydenhuoltoalan Tuottavuustalkoiden kehittämismenetelmää ja
tuloksia. Työsuojelurahasto rahoitti Holopaisen osallistumista
stipendillä.

Kehittämismenetelmänä käytettiin pienryhmämallia, joka perustuu
sille, että koko henkilöstö osallistuu oman työnsä ja työpaikkansa
kehittämiseen. Hankeaikana työelämän laatu ja hyvinvointi paranivat
osallistujaorganisaatioissa. Parhaimmillaan sairauspoissaolot
puolittuivat.

Tuottavuustalkoita ohjasi Helsingin yliopiston taloustieteen
laitos 2010–2011. Talkoissa tähdättiin parempaan arkeen, jolla piti
saavuttaa alalle tuottavuutta, hyvinvointia ja pidempää
työikää.

Holopainen,
Paula Jalo ja
Tuula Eloranta olivat kirjoittaneet hankkeesta
tutkimusartikkelin. Holopainen uskoo, että samaa aineistoa
tarvitaan myös jatkossa, kun vastaavanlainen tutkimus- ja
kehittämishanke käynnistyy.

Elsinoren konferenssiin osallistui yli sata työn tutkijaa tai
kehittäjää. Pääteema oli pohjoismaisen työn ja työn tutkimuksen
paineet, kun työn maailma muuttuu. Holopaisen mielestä konferenssi
oli tieteellisesti laadukas.

Konferenssiin osallistuminen auttoi Holopaista verkostoitumaan
alan tutkijoiden ja kehittäjien kanssa. Hän kertoo saaneensa
tutkimusideoita, joita lupaa varmasti hyödyntävänsä. Samalla hän
kartutti arvokasta kansainvälistä esiintymiskokemusta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=7948