The 6th World Congress of the World Sleep Federation, Worldsleep, 16.-20.10.2011, Japani

Hanketiedot

Hankenumero
111200

Hakija
Peppi Lyytikäinen

Toteuttaja
Peppi Lyytikäinen

Lisätietoja
Peppi Lyytikäinen
peppi.lyytikainen@helsinki.fi

Toteutusaika
15.8.2011 - 31.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 614 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2011

Tiivistelmä

Teen väitöskirjaa liittyen unen kestoon, uniongelmiin ja terveyskäyttäytymisen riskitekijöihin Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Tavoitteena on pitää esitys Kiotossa lokakuussa 2011 järjestettävässä “the 6th World Congress of the World Sleep Federation (Worldsleep2011)” -kongressissa väitöskirjaani liittyvästä tutkimuksesta otsikolla ”Sleep problems and behavioural risk factors: Bidirectional association? Tutkimuksessa selvitetään uniongelmien ja terveyskäyttäytymisen riskitekijöiden, kuten alkoholin käytön, tupakoinnin, ruokatottumusten ja liikunnan välisiä yhteyksiä Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa.

Tutkimuksen aineistona on Helsinki Health Study (HHS), joka on Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystutkimus. Terveystutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keski-ikäisten työntekijöiden terveydentilaa ja työhyvinvointia. Kyseessä on seurantatutkimus, jossa peruskysely on toteutettu vuosina 2000-2002 ja seurantakysely vuonna 2007.

Kongressissa esitettävän tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista kansainvälisen artikkelin muodossa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Peppi Lyytikäinen

Tiedote

Huono uni ennakoi terveysriskejä enemmän kuin terveysriski uniongelmia

31.10.2011

Peppi Lyytikäinen esitteli omaa unitutkimustaan
alan kongressissa, joka järjestettiin 16.–20. lokakuuta Japanin
Kiotossa. Lyytikäinen päättelee, että uniongelmat ennustavat
terveyskäyttäytymisen riskejä enemmän kuin terveyskäyttäytymisen
riskit uniongelmia. Alkoholin käytössä yhteys tosin on
kaksisuuntainen eli huono uni johtaa alkoholin käyttöön ja runsas
alkoholin käyttö tuo univaikeuksia. Työsuojelurahasto tuki
Lyytikäisen Japanin-matkaa stipendillä.

Kongressi järjestetään joka neljäs vuosi. Lyytikäinen luonnehtii
tilaisuutta tasokkaaksi. Kuultavina oli alan tunnetuimpia ja
menestyneimpiä tutkijoita eri puolilta maailmaa.

Väitöskirja tulossa uni- ja terveysongelmien
suhteesta

Peppi Lyytikäinen on tekemässä väitöskirjaa unen kestosta,
uniongelmista ja terveyskäyttäytymisen riskeistä.
Seurantatutkimuksen aineistona on Helsingin kaupungin
työntekijöiden terveystutkimus, jonka peruskysely tehtiin vuosina
2000–2002 ja seurantakysely 2007. Tutkimuksessa selvitetään
keski-ikäisten työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia.

Kiotossa Lyytikäinen esitteli juuri väitöskirjaansa varten
tekemäänsä tutkimusta. Hän selvitteli lähinnä alkoholin käytön,
tupakoinnin, ruokatottumusten ja liikunnan yhteyksiä
uniongelmiin.

Lyytikäinen aikoo julkaista esityksensä artikkelina alan
kansainvälisessä lehdessä. Kongressissa kuulluista esityksistä ja
muilta tutkijoilta hän sai vinkkejä artikkeliinsa.

Lyytikäinen toimii projektissa, jossa suomalaiset tutkijat ovat
tehneet yhteistyötä japanilaisten tutkijoiden kanssa. Kiotossa
Lyytikäinen tutustui japanilaisiin kumppaneihin ja väitöskirjaa
tekeviin sekä kuuli heidän nykyhankkeistaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Konferenssin internetsivut: http://www.worldsleep2011.jp