The 73rd Annual Meeting of the Academy of Management, 9. – 13.8.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113210

Hakija
Tuomas Liiri

Toteuttaja
Tuomas Liiri

Lisätietoja
Tuomas Liiri
tuomas.liiri@hanken.fi

Toteutusaika
8.8.2013 - 1.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2013

Tiivistelmä

Hanke toteutetaan osallistumalla ajalla 9. – 13.8.2013 Yhdysvalloissa, Orlandossa järjestettävään organisaatio- ja johtamistieteen alan vuosittaiseen konferessiin, The 73rd Annual Meeting of the Academy of Management. Tutkimusryhmämme esittää konferenssin paperisessiossa maanantaina 12.8.2013 tutkimuspaperin otsikolla: “What is Leading the Leaders: Contextuality as a Perspective to Leadership”. Session aiheena on johtajien rooli organisaatioiden kehittämisessä ja muutoksessa (engl. ” The Role of the Leader in Organizational Development and Change”).
Konferenssissa esitettävä tutkimuspaperi on syntynyt Työsuojelurahaston rahoittaman 1manager-tutkimushankkeen (vuosina 2010-2012) tulosten pohjalta. Paperin kirjoittajat ovat Jouni Virtaharju, DI, Tuomas Liiri, DI, sekä Tuukka Kostamo, DI, Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen Työpsykologian ja johtajuuden tutkimusryhmästä. Kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin pohjautuva paperi käsittelee kotimaisessa elintarviketeollisuusyrityksessä tehtävää työnjohtotyötä, sekä sen muutosta. Havainnollistamme tutkimuspaperissa työnjohtotyön avulla johtajuuden kontekstuaalisia piirteitä. Esitämme, kuinka johtamisympäristö vaikuttavaa havaittavasti siihen miten työnjohtajat tekevät johtamistyötään.
Työ tutkimuspaperin parissa jatkuu konferenssin jälkeen ja tähtää vertaisarvioituun artikkelijulkaisuun kansainvälisessä alan julkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomas Liiri

Tiedote

Johtajuus muokkautuu kontekstissaan

1.9.2013

Tutkija
Tuomas Liiri Aalto-yliopistosta osallistui
organisaatio- ja johtamistieteen alan vuosittaiseen konferenssiin
The 73rd Annual Meeting of the Academy of Management. Se
järjestettiin 9.–13. elokuuta 2013 Orlandossa, Yhdysvalloissa.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Academy of Management Annual Meeting on johtamisen ja
organisaatiotieteen suurin vuosittainen konferenssi, johon
osallistuvat useat alan johtavat tutkijat. Nuorten tutkijoiden
lisäksi myös monet kokeneet tutkijat tulevat konferenssiin
esittelemään omaa tutkimustyötään. Lisäksi konferenssissa käydään
korkeatasoista keskustelua muun muassa alan tieteenfilosofiasta ja
-metodiikasta.

Liiri esitteli konferenssissa tutkimuspaperin
What is Leading the Leaders: Contextuality as a Perspective to
Leadership.
 Sen muut kirjoittajat ovat Aalto-yliopiston
tutkijat
Jouni Virtaharju ja
Tuukka Kostamo.

Tutkimuspaperi käsitteli johtajuutta kontekstuaalisesta
näkökulmasta. Case-esimerkin avulla tutkijat havainnollistivat,
miten erilaiset toimijat organisaatiossa – johtajayksilöiden
lisäksi – ovat mukana synnyttämässä ja muokkaamassa
johtajuutta.

Case-tapauksessa tarkasteltiin teollisuusorganisaation
työnjohtajia. Esiin nostettiin erilaisia tekijöitä, jotka
vaikuttivat siihen, miten työnjohtajat johtivat organisaatioitaan
ja miten heidän työtään kehitettiin. Tutkijat pyrkivät näin
argumentoimaan, että johtamisen kontekstilla on
havainnollistettavissa oleva vaikutus näiden henkilöiden
johtamistyöhön.

Tutkimusaineisto on alun perin kerätty Työsuojelurahaston
rahoittamassa 1manager-tutkimushankkeessa vuosina 2011–2012 (
TSR 110076).

Esitystä kommentoitiin keskustelevaan sävyyn, ja havainnoista on
Liirin mukaan hyötyä työn kehittämisessä edelleen.

Konferenssiosallistumista hän pitää erittäin hyödyllisenä ja
opettavaisena kokemuksena. Liiri kuunteli eri sessioissa esityksiä
johtamisen, muutoksen ja kehittämisen teemoista. Parhaimmaksi
anniksi nousivat kokeneiden tutkijoiden puheenvuorot tieteen
tekemisestä. Tutkijat reflektoivat omia kokemuksiaan
tieteentekijöinä ja keskustelivat muun muassa siitä, mihin suuntiin
eri tieteenaloja pitäisi seuraavaksi pyrkiä viemään.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tutkimus- ja kehityshanke 110076 1manager: Tutkimushanke ensimmäisen tason esimiesten työn muutoksesta. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=110076

aom.org/annualmeeting. http://aom.org/annualmeeting