The 75th Annual Meeting of the Academy of Management, 7.-11.8.2015, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
115304

Hakija
Kimmo Suominen

Toteuttaja
Kimmo Suominen

Lisätietoja
Kimmo Suominen
kimmo.suominen@perfecto.fi

Toteutusaika
7.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 960 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Vuoden 2015 Academy of Management -konferenssi (7.-11.8.) on teemaltaan ”Opening Governance”. Se keskittyy erityisesti organisaatioita ohjaaviin prosesseihin ja järjestelmiin sekä tarkastelee, miten organisaatiot voisivat olla luovempia ja tehokkaampia.

Pidän väitöskirjatutkimukseni tuloksiin perustuvan esityksen ”Open Strategy and Open Governance: Practices and Technologies”
-symposiumissa 11.8. Esitys perustuu väitöskirjatutkimukseni tuloksiin, joita olen jatkokehittänyt yhdessä professori Saku Mantereen ja Loizos Heracleusin kanssa. Esityksemme nimi on “How to lead strategy shoppers – Constructive and Desctructive aspects of strategy consumption” ja se tarkastelee erilaisia tapoja, joilla ihmiset kuluttavat ja käyttävät strategiaa organisaatioissa.

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena on saada palautetta kirjoittamastamme artikkelista maailman johtavilta strategiatutkijoilta, ja kehittää artikkelia palautteen pohjalta. Artikkelia kirjoitetaan Long Range Planning -julkaisuun, josta se on parhaillaan palautunut referee-kierrokselta. Se, että artikkeli saataisiin julkaistua laadukkaassa kansainvälisessä julkaisussa, tekisi suomalaista työelämätutkimusta tunnetuksi maailmalla ja levittäisi siitä tietoa laajemmin sekä koti- että ulkomaisessa keskustelussa. Toiseksi haen seminaarista uusia ideoita ja ajatuksia Talentumille kirjoittamaani johtamiskirjaan ”Merkityksellinen strategia”, jonka on tarkoituksen ilmestyä keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Suominen

Tiedote

Eri kulutustaktiikat – eri johtamistavat

15.9.2015

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n liiketoimintajohtaja Kimmo Suominen osallistui 7.–11. elokuuta 2015 Kanadan Vancouverissa pidettyyn johtamistutkimuksen vuosittaiseen konferenssiin. Suominen esitteli tutkimusta, joka perustuu hänen vuonna 2009 ilmestyneeseen väitöskirjaansa. Hän esitteli, miten eri kulutustaktiikoilla on sekä rakentavia että hajottavia vaikutuksia organisaatioon. Lisäksi hän suositteli johtamistapoja, joilla nämä vaikutukset saa otettua huomioon.

Esitykseen pohjautuva artikkeli on arviointikierroksella arvostetussa Long Range Planning -julkaisussa. Esityksen muut kirjoittajat ovat Saku Mantere ja Loizos Heracleous. Työsuojelurahasto tuki Suomisen osallistumista matkastipendillä.

Vancouverin konferenssi on johtamistutkimuksessa maailman suurin ja tasokkain. Suominen arvostaa, että pääsi esittelemään työtään arvovaltaiselle kansainväliselle tutkijakunnalle. Se loi uskoa omaan tekemiseen ja tuotti ideoita työn edelleen kehittämiseen.

Suominen pohtii, että usein kansainvälisissä tapaamisissa nousee se, miten suomalaiset työelämän tutkijat ja kehittäjät pääsevät keräämään aineistoa yrityksiin. Yrityksiin pääsy tarkoittaa sitä, että tutkimuksiin saa paljon kokeellista aineistoa. Kansainväliset kokemukset ja ajatukset tuovat puolestaan Suomeen tietoa ajankohtaisista tutkimuksista ja teemoista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Väitöskirja ja artikkeli Esitys pohjautui Kimmo Suomisen väitöskirjaan vuodelta 2009: Consuming Strategy: The Art and Practice of Managers’ Sstrategy Usage sekä saman nimiseen vuonna 2010 Advances in Strategic Management -julkaisussa ilmestyneeseen artikkeliin, joka on kirjoitettu yhdessä Saku Mantereen kanssa. Linkki väitöskirjaan Linkki artikkeliin. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0742-3322(2010)0000027011

Tapahtuman verkkosivut http://aom.org/annualmeeting/2015/theme/

Kalvoesitys

Kimmo Suominen, PhD. Saku Mantere, Associate Professor, McGill University. Loizos Heracleous, Professor, Warwick Business School. How to lead strategy shoppers? Constructive and destructive aspects of strategy consumption. Avaa

.