the 75th Annual Meeting of the Academy of Management, 7.-11.8.2015, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
115309

Hakija
Liisa Mäkelä

Toteuttaja
Liisa Mäkelä

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
6.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Academy of Management (AoM) konferenssi on johtamisen tieteenalan vuosittainen pääkonferenssi ja TSR:n myöntämä rahoitus kohdentuu vuoden 2015 Liisa Mäkelän konferenssiosallistumiseen. Mäkelä esittelee konferenssissa kahta omaa tutkimustaan sekä perehtyy oman alan tuoreimpaan tutkimuksiin muiden esitysten kautta. Konferenssin yhteydessä järjestämme tapaamisia kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä

Tiedote

Työmatkustamisen tuki ennakoi työn imua

15.9.2015

Yliopistotutkija
Liisa Mäkelä Vaasan yliopistosta osallistui
johtamistutkijoiden isoon konferenssiin, joka järjestettiin Kanadan
Vancouverissa 7.–11. elokuuta 2015. Mäkelä esitteli kahta
tutkimusta, joissa käytettiin suomalaisaineistoja kansainvälisistä
liikematkustajista.

 

Mäkelä ja
Ulla Kinnunen havaitsivat, että kiire ja muut
työmatkojen yleiset reunaehdot ennustivat työuupumusta.
Matkakohteiden riskit eivät olleet yhteydessä työuupumukseen.
Matkustamista tukevat henkilöstökäytännöt ennustivat työn imua.
Tutkijat suosittavatkin, että organisaatiot kehittäisivät
työmatkustamisen tukia.

Toisessa tutkimuksessa Liisa Mäkelä,
Chris Brewster,
Vesa Suutari,
Michael Dickmann ja
Christelle Tornikoski tutkivat henkilöitä, jotka
olivat tehneet ulkomailla töitä kahdeksan vuotta aiemmin.

 

Tutkijat päättelevät, että tutkittujen myönteisin
työmarkkinakokemus oli käytännöllisten ja teknisten osaamisten
kehittyminen. Urapääoman kehittyminen tunnistettiin paremmin oman
organisaation ulkopuolisilla työmarkkinoilla kuin organisaatiossa.
Tästä tutkimuksesta tehty artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi
Thunderbird International Business Review -lehdessä.

Konferenssissa Mäkelä verkostoitui kansainvälisesti merkittävien
tutkijoiden kanssa ja sai monia ideoita työhönsä. Yhden idean
perusteella hän on kirjoittamassa artikkelia Läike-hankkeen
aineistosta (mm. TSR
110314). Työsuojelurahasto tuki myös Mäkelän
Kanadan-matkaa stipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut

http://aom.org/annualmeeting/