The 75th Annual Meeting of the Academy of Management 7.-11.8.2015 Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
115234

Hakija
Hannele Seeck

Toteuttaja
Hannele Seeck

Lisätietoja
Hannele Seeck
hannele.seeck@hanken.fi

Toteutusaika
5.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 300 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Matkastipendin avulla osallistun 75th Annual Meeting of the Academy of Management konferenssiin (AoM2015) Vancouversissa, Kanadassa. Annual Meeting of the Academy of Management on kansainvälisesti merkittävin johtamis- ja orgamisaatiotieteen konferenssi ja tapahtuma. Academy of Management julkaisee myös alan johtavat lehdet.
Konferenssissa esitelmöidyt paperit ovat täysipitkiä ja vertaisarvioituja. Konferenssin aikana esittelen kolmen eri tutkimuksen tuloksia (lisätiedot alla). Lisäksi toimin discussant roolissa: Performativity, Ideology, Context etc.: Doing Critique artikkelisessiossa.

Konferessiartikkelien ja esitelmien otsikkoina ja aihealueina olivat:
1) A Critical Reading of European Union’s Social innovation Policy (Fougère, Martin, Segercrantz, Beata & Seeck, Hannele). Konferessiartikkelissa ja esitelmässä pohditaan Euroopan Unionin sosiaalisten innovaatioiden politiikkaa, sen juuria, leviämistä ja merkitystä.
Artikkeli valittiin 75th Annual Meeting of the Academy of Managementin Best Paper Proceedings julkaisuun, viitetiedot: Fougère, Martin, Segercrantz Beata and Seeck Hannele. 2015. A Critical Reading of the European Union’s Social Innovation Policy. In John Humphreys (Ed.), Proceedings of the Seventy-fifth Annual Meeting of the Academy of Management. Online ISSN: 2151-6561.

2. Institutional Work in Translation of Human Relations and Scientific Management in Finland 1917-1979 (Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna). Konferessiartikkelissa ja esitelmässä vertaillaan ihmissuhdekoulukunnan ja tieteellisen liikkeenjohdon institutionalisoitumista Suomeen ajanjaksolla 1917-1979, sekä vertaillaan tätä kehitystä aiempaan tutkimukseen vastaavasta kehityksestä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

3.Multiple Translations of Ideology in Management Studies (Seeck, Hannele & Boncori, Anne-Laure). Katsauartikkelissa tarkastellaan ideologia käsitetettä johtamistieteissä: käsitteen juuria, eri teoriataustoja ja yhteyksiä yhteiskuntatieteen klassikoihin.

Konferenssiin osallistuminen antaa mahdollisuuden tutustua johtamis- ja organisaatioteiteen uusimpiin trendeihin maailmalla, sekä mahdollistaa alan uusien tutkimustulosten kuulemisen ja niistä keskusteluun osallistumisen. Uusimpia tutkimustuloksia käytän aktiivisesti paitsi omassa tutkimuksessani ja kirjoitukissa myös opettaessani Suomessa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelijat saavat uusimmat tiedot- ja soveltavat niitä kurssi- ja opinnäyttetöissään sekä työssään. Matkan aikana tapaan myös useita kollegoitani, joiden kanssa teemme töitä yhteisten tieteellisten artikkelien valmistukmiseksi, sekä suunnittelemme uusia tutkimushankkeita .

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Seeck

Tiedote

Sosiaalinen innovaatio on EU:n perustermi

15.9.2015

Hannele Seeck osallistui johtamis- ja
organisaatiotieteen konferenssiin Kanadan Vancouverissa 7.–11.
elokuuta 2015. Hän esitteli tutkimusta, joka osoittaa, kuinka
sosiaalisen innovaation käsitteestä on tullut EU:n strategioissa
keskeinen puhetapa. Artikkelin muut kirjoittajat ovat
Martin Fougère ja
Beata Segercrantz. Artikkeli valittiin
konferenssin parhaiden esitysten julkaisuun.

Konferenssi on merkittävin johtamis- ja organisaatiotieteen
alalla. Academy of Management julkaisee myös alan johtavat lehdet.
Konferenssissa esitelmöidyt paperit ovat täysipitkiä ja
vertaisarvioituja.

Konferenssiin osallistuminen antoi Seeckille mahdollisuuden
tutustua johtamis- ja organisaatiotieteen uusimpiin
kehityskulkuihin. Vancouverissa kuuli alan uusimpia
tutkimustuloksia, joista pääsi keskustelemaan. Seeck oli saanut
Kanadan-matkaan Työsuojelurahaston matkastipendin.

Seeck kertoo oppineensa esimerkiksi sosiaalisten innovaatioiden
historiasta ja teoreettisista juurista. Näitä ideoita hän voinee
hyödyntää tutkimustyössään. Seeck verkostoitui esimerkiksi
sosiaalisia innovaatioita tutkineiden esitelmöitsijöiden kanssa.
Tutustumisesta on luvassa yhteistyötä, kun tutkijakollegat
kommentoivat toistensa tulevia esityksiä sosiaalisista
innovaatioista.

Seeck käyttää oppimaansa paitsi omassa tutkimuksessaan myös
opetustöissä Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Abstakti Fougère, Martin, Segercrantz Beata and Seeck Hannele. 2015. A Critical Reading of the European Union’s Social Innovation Policy. In John Humphreys (Ed.), Proceedings of the Seventy-fifth Annual Meeting of the Academy of Management. Online ISSN: 2151-6561. A Critical Reading of the European Union’s Social Innovation Policy Avaa