The 7th International Conference on the Safety of Industrial Autometed Systems SIAS 11. – 12.10.2012, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
112214

Hakija
Marita Hietikko

Toteuttaja
Marita Hietikko

Lisätietoja
Marita Hietikko
marita.hietikko@vtt.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 15.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 885 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2012

Tiivistelmä

SIAS (Safety of Industrial Automated Systems) on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen turvallisuusalan konferenssi, johon teollisuusautomaation turvallisuusasiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat laajentamaan ja jakamaan tietämystä mm. teollisuuskoneiden, robottien sekä ihminen-kone-vuorovaikutuksen turvallisuuteen liittyen sekä käsittelemään näihin liittyviä analyyttisiä menetelmiä. SIAS 2012 konferenssi on 11.–12.10.2012 Montrealissa.

Tavoitteena on pitää konferenssissa esitelmä aiheesta ”Evaluating performance levels of machine control functions”. Tämä aihe käsittelee tyypillisiä turvallisuuteen liittyvien koneenohjaustoimintojen suoritustasojen eli PL –tasojen (performance level) määrittämiseen liittyviä haasteita. Konferenssin kuluessa on tarkoitus keskustella kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa näistä haasteista ja luoda verkostoja ulkomaisten saman alan tutkijoiden kanssa.

Konferenssissa saatua tietoa jaetaan ja hyödynnetään teollisuudelle tehtävässä soveltavassa tutkimuksessa ja yrityksille tehtävissä toimeksiannoissa sekä tulevien tilaisuuksien (esim. Turvallisen tekniikan seminaari) yhteydessä. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2012 loppupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Hietikko

Tiedote

Teollisuusautomaation turvallisuudesta kansainvälisesti

15.11.2012

VTT:n erikoistutkija
Marita Hietikko osallistui seitsemänteen
kansainväliseen teollisuusautomaation turvallisuuskonferenssiin
SIAS 2012 (Safety of Industrial Automated Systems). Se
järjestettiin Montrealissa 11.–12. lokakuuta 2012.

 

Työsuojelurahasto tuki Hietikon konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

 

Hietikko piti kokoontumisessa esityksen otsikolla
Evaluating performance levels of machine control
functions
.

Esitys käsitteli esimerkin avulla koneen turvallisuuteen
liittyvän ohjaustoiminnon turvallisuuden suoritustason eli PL-tason
(performance level) arvioinnissa esiintyviä haasteita. PL-taso on
nykyään käytössä oleva suure, jolla mitataan koneiden
ohjaustoimintojen turvallisuuden suorituskykyä. Esitys kohdentui
erityisesti siihen, miten ohjauskomponenttien erilliskaapelointi ja
CAN-kaapelointi vaikuttavat koneiden ohjelmoitavien
ohjaustoimintojen PL-tason laskennassa ja mitä haasteita tässä on
havaittu.

 

Hietikon artikkeli on julkaistu SIAS 2012 Proceedingsissa. Linkin
osoite löytyy Material-välilehdeltä.

Konferenssiin osallistui noin 120 automaatioturvallisuusalan
asiantuntijaa, joista suurin osa oli Kanadasta, USA:sta, Japanista,
Saksasta, Ranskasta ja Suomesta.

Uusia näkökulmia

 

Konferenssin tavoitteena on laajentaa kansainvälistä tietämystä
muun muassa teollisuuskoneiden ja -robottien turvallisuudesta,
niihin liittyvistä analyyttisista menetelmistä sekä ihmisen ja
koneen vuorovaikutuksesta.

Konferenssissa käsitellään alan uusimpia tekniikoita ja
menetelmiä sekä muun muassa riskien arvioinnissa ja sen
menetelmäkehityksessä esiin nousseita asioita ja haasteita.

Konferenssin ohjelma oli jaettu yhdeksään sessioon, joista
yhdessä pidettiin konferenssin alustuspuheenvuoro ja yksi oli
posterisessio.

Hietikolle tilaisuus antoi uusia ajatuksia siitä, mitä voisi
jatkossa tutkia erityisesti riskinarvioinnin ja
turvallisuussuunnittelun menetelmiin liittyen. Lisäksi esille tuli
hyviä uusia näkökohtia ohjaus- ja turvatoimintojen PL-tasojen
arviointiin.

Hietikon mukaan konferenssissa tuli esille laaja-alaisesti ja
eri suunnista se, missä mennään teollisuusautomaation riskien
arvioinnissa, toiminnallisen turvallisuuden kehittämisessä ja
varmistamisessa, HMI (Human Machine Interaction) -tekniikassa,
virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä turvallisuussuunnittelussa,
robottiturvallisuudessa, ergonomiasuunnittelussa ja kunnossapidon
tehtävien turvallisuuden varmistamisessa. Monissa esityksissä tuli
esille myös jatkotutkimus- ja kehitystarpeita. Useilla aihealueilla
on kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.irsst.qc.ca/en/sias2012.html

Proceedings of the 7th International Conference on the Safety of Industrial Automated Systems. 2012. ISBN : 978-2-89631-635-9 (PDF) ISSN : 0820-8409 http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/SIAS-2012.pdf