The 7th International Critical Management Studies (CMS) Conference, 11-13.7.2011, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
111179

Hakija
Anneli Hujala

Toteuttaja
Anneli Hujala

Lisätietoja
Anneli Hujala
anneli.hujala@uef.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 170 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Kriittinen johtamistutkimus kyseenalaistaa johtamisen itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, kuten työntekijän asemaa, hyvinvoinnin merkitystä ja erityisesti fyysisen, materiaalisen työympäristön yhteyttä työntekijän hyvinvointiin. Sovellamme siten tutkimuksessamme kriittistä otetta ja kansainvälisessä johtamistutkimuksessa tunnustettua niin sanottua materiaalista käännettä vanhuspalvelujen johtamiseen. Tutkimusten mukaan hoivaympäristöt ovat usein toimimattomia ja epäviihtyisiä myös työntekijän kannalta, millä on yhteys työmotivaatioon ja jaksamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anneli Hujala

Tiedote

Materiaalinen työympäristö vaikuttaa hoivatyöntekijän identiteettiin

15.8.2011

Huono materiaalinen työympäristö on yhteydessä
hoivatyöntekijöiden turhautumiseen ja uupumiseen. Hyvät
materiaaliset olosuhteet sen sijaan lisäävät energiaa ja työn iloa.

 

FT, tutkija
Anneli Hujala esitteli kansainvälisessä kriittisen
johtamistutkimuksen konferenssissa paperin, joka käsitteli
materiaalisen työympäristön vaikutusta hoivatyöntekijän
identiteettiin.

Työsuojelurahasto tuki Hujalan konferenssiin osallistumista.

 

Hoivaympäristöt usein toimimattomia

 

Hujalan esitys perustui Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitoksen
Hyvinvoinnin rakentuminen vanhuspalveluissa
-tutkimushankkeeseen. Osatutkimuksen aiheena oli materiaalisen
työympäristön vaikutus hoivatyöntekijän identiteettiin.

 

Vanhusten hoiva on kasvava ala, jossa haasteina ovat työntekijöiden
jaksaminen, hyvinvointi, työvoiman rekrytointiongelmat ja alan
huono houkuttelevuus.

 

Kriittinen johtamistutkimus kyseenalaistaa johtamisessa
itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, kuten työntekijän asemaa ja
materiaalisen työympäristön yhteyttä työntekijän hyvinvointiin.

 

Tutkimuksessa on sovellettu kriittistä otetta ja kansainvälisessä
johtamistutkimuksessa tunnistettua niin sanottua materiaalista
käännettä vanhuspalvelujen johtamiseen. Tutkimusten mukaan
hoivaympäristöt ovat usein toimimattomia ja epäviihtyisiä myös
työntekijän kannalta, millä on yhteys työmotivaatioon ja
jaksamiseen.

 

Tutkimuksen aineistona oli 41 hoivatyöntekijän
eläytymismenetelmällä kirjoittamat tarinat.

 

Uusia tutkijayhteyksiä

 

The 7th International Critical Management Studies (CMS)
Conference järjestettiin Italian Napolissa 11.–13.7.2011.

 

Konferenssin tuloksena Hujala loi uusia yhteyksiä muun muassa
saksalaisten ja brittiläisten tutkijoiden kanssa.

 

Konferenssi toimi kansainvälisenä areenana suomalaisen työelämän ja
työoloja koskevan tutkimuksen uuden tutkimustiedon esittämiselle.

 

Hujalan esittämä paperi
Material Construction on Identity on julkaistu
konferenssin www-sivuilla.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Hujala Anneli, Laulainen Sanna, Rissanen Sari. 2011. Material Construction on Identity.  http://www.organizzazione.unina.it/cms7/proceedings/proceedings_stream_29/Hujala_et_al.pdf Avaa

http://www.organizzazione.unina.it/cms7