The 7th International Nanotoxicology congress, Nanotox2014, 23. – 26.4.2014, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
114029

Hakija
Julia Catalan Rodriguez

Toteuttaja
Julia Catalan Rodriguez

Lisätietoja
Julia Catalan Rodriguez
julia.catalan@ttl.fi

Toteutusaika
22.4.2014 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 224 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Esittelen Turkissa pidettävässä Nanotox2014-konferenssissa alustavat, projektissa ”Nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden perusta” (tutkimusprof. Hannu Norpan johtama projekti, projektinro. 112248) saamamme tutkimustulokset.

Esitän konferensissa hiilinanoputkien perimämyrkyllisyydestä koe-eläinmallissa tekemämme löydökset. Esitelmän aihe on pitkien, neulamaisten hiilinanoputkien perimämyrkyllisyys terveissä ja astmaattisissa hiirissä. Hiilinanoputkien tulehdusvaikutuksen ja genotoksisuuden suhdetta selvitettiin tutkimalla:
– Tulehduksen osatekijöiden ja genotoksisten vaikutusten aikataulua.
– Hiilinanoputkialtistuksessa aktivoituneista tulehdussoluista peräisin olevien perimämyrkyllisten tekijöiden genotoksisia vaikutuksia soluviljelmissä.
– Geenimuunneltujen hiirten, joilta puuttuu interleukiini 1:n (tärkeä tulehdustekijä) reseptori, herkkyyttä hiilinanoputkien genotoksisille vaikutuksille.
– Hiilinanoputkille mahdollisesti alttiita astmaisia hiiriä, joilla on jo keuhkotulehdus.

Tutkimustulokset ovat jo nyt käytettävissä, tieteellisenä julkaisuna kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Julia Catalan Rodriguez

Tiedote

Suomalaista tutkimusta kiitettiin nanotoksikologian kongressissa

31.5.2014

Erikoistutkija
Julia Catalán osallistui Nanotox2014
-tutkijakongressiin Turkissa Antalyassa huhtikuussa 2014. Kongressi
on alan keskeinen seminaari, joka kokoaa maailman nanotoksikologian
ja nanoturvallisuuden tutkijat yhteen.

Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen erikoistutkija
Catalán esitteli kongressissa työryhmänsä tutkimusta,
Nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden perusta (TSR
112248). Projekti selvittää teollisesti
tuotettujen nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden syitä ja se
keskittyy erityisesti syöpävaarallisiksi arvioituihin pitkiin ja
neulamaisiin hiilinanoputkiin. Ne aiheuttavat hiirten keuhkoissa
voimakkaan tulehduksen ja DNA-vaurioita sekä genotoksisia
vaikutuksia hengitysteitse altistaessa. Tutkimukset painottuvat
hiilinanoputkien tuottamiin in vivo -vaikutuksiin.

Työterveyslaitoksen tutkimuksesta julkaistiin artikkeli Turkin
kongressin julkaisussa. Kongressin osallistujat antoivat
tutkimuksesta hyvää palautetta.

Turkin kongressi oli Catalánille ennen kaikkea tärkeä kohtaamis-
ja verkostoitumispaikka. Nanoturvallisuudesta esiteltiin
kongressissa lukuisia tärkeitä uusia tutkimuksia. Erityisesti
eurooppalaisten, brasilialaisten ja kiinalaisten tutkijoiden
tapaamiset toivat uusia ideoita ja näkökulmia tutkimustyöhön.

Työsuojelurahasto tuki Catalanin Turkin-matkaa stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.nanotox2014.org

Tutkimus- ja kehityshanke 112248 Nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden perusta. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112248