The 7th International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and Biomonitoring, Airmon, 19.-23.6.2011, Norja

Hanketiedot

Hankenumero
111171

Hakija
Henna Kinnari

Toteuttaja
Henna Kinnari

Lisätietoja
Henna Veijalainen
henna.veijalainen@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 755 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Ilokaasua käytetään Suomessa n. 50 %:ssa synnytyksistä. Kätilöiden altistuminen ilokaasulle on TTL:n altistumismittausten perusteella usein liiallista. Tämä hanke on osa TSR:n tuella tehtävästä hankkeesta ”Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa”. Tavoitteena oli kyselyiden ja altistumismittausten avulla selvittää nykyhetken laitetekniset mahdollisuudet turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi kätilöille.

Suomen synnytyssairaaloille lähettiin kaksi kyselyä, joissa selvitettiin mm. ilokaasun käytön toimintatapoja, sairaaloiden perustietoja, teknisiä laitteita ja ilmanvaihtoa. Kyselyiden perusteella valittiin mittauksiin 5 sairaalaa, joissa oli käytössä erilaisia annostelu- ja poistolaitteita.

Kyselyiden mukaan kaksi erilaista annostelulaitetta on yleisessä käytössä: vanha malli ilman kaasunpoistoa (45 % vastanneista) ja uusi malli kaasunpoistojärjestelmällä (55 % vastanneista). Kaksoismaskillinen kohdepoisto oli käytössä yhdessä sairaalassa. Mittauksissa ilokaasun keskiarvopitoisuus saleissa, joissa oli vanha annostelulaitteisto, oli 635 ppm (n=19). Saleissa, joissa oli kaasunpoistoejektorilla varustettu annostelulaite, keskiarvo oli 198 ppm (n=16). Kokeiluissa, joissa yhdistettiin kaksoismaskikohdepoisto ja uusi annostelulaite, keskiarvo oli 37 ppm (n= 28). Mittausten mukaan kohdepoistojärjestelmällä saavutetaan alhaisimmat pitoisuudet.

Koko hankkeen ”Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa” tulokset ovat käytettävissä kesäkuun 2011 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henna Veijalainen

Tiedote

Ilokaasun poisto olisi iloinen asia

15.8.2011

Henna Kinnari osallistui altistumistutkijoiden
konferenssiin Norjan Airmonissa 19.–23. kesäkuuta 2011. Tilaisuus
järjestetään joka kolmas vuosi. Kinnari puhui ilokaasun annostelu-
ja poistolaitteiden vaikutuksesta kätilöiden altistumiseen.
Työsuojelurahasto tuki Kinnarin osallistumista stipendillä.

Ilokaasua käytetään Suomessa joka toisessa synnytyksessä, ja
Työterveyslaitoksen mukaan kätilöt altistuvat ilokaasulle usein
liiallisesti.

Kinnarin esitys on osatulos Työsuojelurahaston avustamasta
Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleista -tutkimuksesta
(108323). Siinä todetaan, että uudentyyppiset poistojärjestelmillä
varustetut annostelulaitteet pienentävät kätilöiden altistumista
selvästi: Ilokaasupitoisuus aleni kolmasosaan perinteisiin
annostelulaitteisiin verrattuina.

Kinnari selvitti, että tehokkaimmaksi poistojärjestelmäksi
osoittautui annostelulaitteisiin yhdistettävä kaksoismaskillinen
kohdepoisto. Se vähensi synnytyssalien ilokaasupitoisuudet
kymmenesosaan tavanomaisiin annostelijoihin nähden.

Leikkaussaleissa kaksoismaskipoistot ovat yleisiä, mutta eivät
vielä synnytyssaleissa. Ilokaasu kuuluu kasvihuonekaasuihin, joten
Ruotsissa on ympäristösyistä otettu kaksoismaskipoistoja enenevästi
käyttöön.

Tutkimustulosten jakamisen ilon lisäksi Kinnari sai arvokkaita
pohjoismaisia yhteyksiä samaa työtä tekeviin tutkijoihin.
Konferenssin pääaiheita olivat hiukkaset ja nanopartikkelit, joita
Kinnari tutkii seuraavaksi. Niinpä nekin esitelmät olivat
Kinnarille suureksi hyödyksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.airmon.se