The 7th Nordic Working Life Conference, 11. – 13.6.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114237

Hakija
Jouko Nätti

Toteuttaja
Jouko Nätti

Lisätietoja
Jouko Nätti
jouko.natti@uta.fi

Toteutusaika
11.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 030 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Tavoite:
Osallistuminen Nordic Working Life Conference 11-13.06.2014, Göteborg.

Menetelmät:
Pidän konferenssin työryhmissä kaksi esitelmää Lisäksi olen yhden työryhmän koordinaattori (Job quality).
1. Temporary work, perceived job insecurity and later work career.
Esitys käsittelee määräaikaisen työn ja koetun työn epävarmuuden yhteyttä myöhempään työuraan (ml. pitkät sairauspoissaolot). Aineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset ja niihin liitetty rekisteriseuranta.
2. Individual working time control, time pressure and long-term sickness absence.
Esitys käsittelee sitä, missä määrin palkansaajan mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihinsa (työaikakontrolli) puskuroi kiireen yhteyttä pitkiin sairauspoissaoloihin. Aineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset ja niihin liitetty rekisteriseuranta.

Milloin tulokset ovat käytettävissä:
Konferenssiabstraktit ja lyhyet paperit ovat luettavissa konferenssin nettisivuilla http://nwlc2014.com/. Konferenssin jälkeen tavoitteena on muokata esitykset kansainvälisiksi artikkeleiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouko Nätti

Tiedote

Epävarma työ ja määräaikaisten sairastelu linkittyvät

10.8.2014

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori
Jouko Nätti piti pohjoismaisten työelämän
tutkijoiden konferenssissa kaksi esitelmää. Niistä toisessa Nätti
esitteli tutkimusta, jonka mukaan työn epävarmuus ilmenee
määräaikaisten – mutta ei vakinaisessa työssä olevien –
palkansaajien sairauspoissaolojen kasvuna. Konferenssi
järjestettiin Ruotsin Göteborgissa11.–13. kesäkuuta 2014.
Työsuojelurahasto tuki Nättiä matkastipendillä.

Kun Nätti käsitteli määräaikaisen työn ja koetun työn
epävarmuuden yhteyttä myöhempään työuraan (TSR
112312), hän havaitsi yhteyden määräaikaisen
työsuhteen ja lisääntyneiden pitkien sairauspoissaolojen
välillä.

Toiseksi Nätti esitteli Suomen Akatemian tutkimusta, jossa
seurattiin, miten näkyvät palkansaajan mahdollisuudet vaikuttaa
työaikoihinsa. Tulosten mukaan suuri työaikakontrolli vähensi ja
suuri aikapaine lisäsi pitkiä sairauspoissaoloja. Eniten
sairauspoissaoloja oli ajallisesti kuormittavissa tilanteissa,
jolloin oli kova kiire, mutta työaikaa ei juuri kontrolloitu.

Nätti päättelee, että ne organisaatiot, jotka käyttävät
työntekijälähtöistä työaikakontrollia, voivat saada
sairauspoissaoloja vähemmiksi. Molemmissa tutkimuksissa Nätti
hyödynsi Tilastokeskuksen työolotutkimuksia.

Göteborgin-esityksestä on julkaistu Occupational and
Environmental Medicine -lehdessä (2015) versio. Nätin lisäksi sen
kirjoittajia ovat
Tomi Oinas ja
Timo Anttila.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Jouko Nätti, Tomi Oinas, Timo Anttila. 2015. Time pressure, working time control and long-term sickness absence. Occupational and Environmental Medicine. DOI:10.1136/oemed-2014-102435

http://nwlc2014.com