The 7th Nordic Working Life Conference, Forum för arbetslivsforskning FALF, 11.-13.6.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114234

Hakija
Simo Aho

Toteuttaja
Simo Aho

Lisätietoja
Simo Aho
simo.aho@uta.fi

Toteutusaika
10.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
600 euroa

Kokonaiskustannukset
817 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Osallistuminen seitsemänteen Pohjoismaiseen työelämän tutkimuksen konferenssiin Göteborgissa 10.-13.6.2014.

Kaksi työryhmäesitystäni on hyväksytty ohjelmaan:
– Prevalence of collaborative innovation practices in Finland on the basis of MEADOW data
– Management practices facilitating both innovation and well-being at work

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Aho

Tiedote

Innovatiivisuutta ja työn imua yhtä aikaa?

10.8.2014

Innovatiivisuus ja työn imu eivät ole kovin vahvassa yhteydessä
toisiinsa. Niiden samanaikaisuutta ennustavat työntekijöiden
osallistuminen kehittämistiimeihin ja hyvät vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön.

Innovaatioiden, työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osallistumisen
yhteyksiin on perehtynyt erikoistutkija
Simo Aho Tampereen yliopiston Työelämän
tutkimuskeskuksesta.

Hän osallistui kesäkuussa 2014 Göteborgissa järjestettyyn
pohjoismaiseen työelämäkonferenssiin, joka käsitteli pohjoismaisen
työelämän uhkia ja mahdollisuuksia. Työsuojelurahasto tuki
konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Aho piti työryhmissä kaksi esitelmää. Innovatiivisuutta ja työn
imua selvitti esitelmä Management practices facilitating both
innovation and well-being at work.

Toisen esityksen otsikko oli Prevalence of collaborative
innovation practices in Finland on the basis of MEADOW data. Siinä
selvitettiin, kuinka usein innovatiiviset organisaatiot käyttävät
yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen perustuvia
kehittämisstrategioita ja kuinka tällaisten strategioiden käyttö
vaihtelee toimialoittain ja organisaation erilaisten piirteiden
mukaan.

Esitykset perustuivat MEADOW (Measuring the Dynamics of
Organisation and Work) -aineistoon, joka oli kerätty Tekesin
rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

nwlc2014.com. http://nwlc2014.com/