The 7th Nordic Working Life Conference. Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life 11. – 13.6.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114213

Hakija
Kaisa Eskelinen

Toteuttaja
Kaisa Eskelinen

Lisätietoja
Kaisa Eskelinen
kaisa.eskelinen@ttl.fi

Toteutusaika
12.8.2013 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
600 euroa

Kokonaiskustannukset
998 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin tapaustutkimuksella suomalaisen monialaisen rakennusalan suunnittelutoimiston projektin johtamista. Päämäärä oli kartoittaa keskeisiä projektitoiminnan menestystekijöitä ympäristössä, jossa projektit toteutetaan eri yksikköjen ja yritysten rajat ylittävissä kokoonpanoissa ja joissa eri alojen suunnittelijat toteuttavat samanaikaisesti useita eri projekteja.

Hankkeessa seurattiin erityisesti kahta korjausrakentamiseen liittyvää projektia, perinteistä putkiremonttiprojektia ja innovatiivista korjausrakentamisen projektia. Hankkeessa tutkittiin mm., missä määrin projektit hyötyvät yhdenmukaisuutta ja valvontaa korostavasta projektihallinnosta ja milloin puolestaan joustavammat ja projektikohtaisemmat projektihallinnan keinot tuottavat paremman tuloksen. Hankkeessa tutkittiin paitsi projektien johtamista, myös sitä, miten projektiryhmä kokonaisuutena vaikuttaa onnistuneeseen lopputulokseen. Erityisesti tarkasteltiin, miten aikatauluja voisi hallita projekteissa aiempaa paremmin ja miten yhteisöllisyys rakentuu projektitoiminnan ympäristössä.

Menetelmänä oli haastattelututkimus. Haastateltavat olivat yksikön johtajia, projektipäälliköitä, eri alojen suunnittelijoita ja asiakkaita. Aineistoa analysoitiin sisällön analyysin keinoin. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Eskelinen

Tiedote

Projekteissa yhteisöllisyyttä

10.8.2014

Jotta monimutkainen rakennustyö sujuisi, työntekijät toimivat
mieluusti tuttujen työtovereidensa kanssa. Tutkittuja työntekijöitä
kiinnosti silti myös työ yksikkörajat ylittävissä kokoonpanoissa.
Työ yli yksikkörajojen saattaa tasata työn kuormitusta.

Työterveyslaitoksen tutkija
Kaisa Eskelinen havaitsi myös, että ajanhallinta
ilmeisesti paranisi, jos työntekijät voisivat paremmin keskittyä
kuhunkin projektiin. Tiedonvaihto samankaltaisissa projekteissa voi
tehostaa työtä.

Eskelinen osallistui pohjoismaiseen työelämäntutkijoiden
konferenssiin Ruotsin Göteborgissa 11.-13. kesäkuuta 2014. Hän
esitteli sosiaalisten verkostojen työryhmässä tapaustutkimusta
rakennusalan suunnittelutoimistosta. Siinä projektit toteutettiin
yksikköjen ja yritysten rajat ylittävissä kokoonpanoissa, ja
suunnittelijat tekivät samanaikaisesti useita projekteja.
Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Eskelisen
osallistumista.

Eskelisen esitys pohjautui Työterveyslaitoksen Rajoja rikkova
työ -hankkeeseen, jota Työsuojelurahasto rahoittaa (TSR
112059). Tutkijat haastattelivat työntekijöitä
erityisesti kahdesta projektista, joista toinen edusti perinteistä
putkiremonttia, toinen innovatiivista korjausrakentamista.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://nwlc2014.com

Tutkimus- ja kehityshanke 112059: Rajoja rikkova työ – toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112059

www.ttl.fi/rajojarikkovatyo