The 7th Nordic Working Life Conference – Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life, 11. – 13.6.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114037

Hakija
Sara Lindström

Toteuttaja
Sara Lindström

Lisätietoja
Sara Lindström
sara.lindstrom@ttl.fi

Toteutusaika
30.4.2013 - 5.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 098 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2014

Tiivistelmä

Konferenssimatkani tarkoituksena on esitellä Työsuojelurahaston rahoittamaan Esimiehenä kaupan alalla-tutkimushankkeen tuloksia pohjoismaiselle yleisölle. Lisäksi tavoittelen keskustelua ja palautetta tutkijayhteisöltä, jotta saan konferenssipaperin muokattua kansainväliseksi vertaisarvioiduksi artikkelikäsikirjoitukseksi.

Konferenssipaperi ”Shifting subject positions of Finnish store managers in relation to employees and chain management” käsittelee vähittäiskaupan alalla toimivien esimiesten, erityisesti myymäläpäälliköiden, työtä. Näkökulmana on tarkastella esimiesten asemoitumista toisaalta suhteessa ketjuohjaukseen ja toisaalta myymälähenkilöstöön. Tutkimusaineistona käytetään haastatteluja, jotka on toteutettu 29 kaupan alan esimiehen ja henkilöstöasiantuntijan kanssa.

Myymäläpäälliköiden asema näyttäytyy tasapainoiluna myymälätyöntekijöiden ja ketjuohjauksen, tarpeiden ja toiveiden välillä. He sekä rajaavat omaa asemaansa itsenäiseksi toimijaksi ketjuun ja työntekijöihin nähden että mukautuvat osaksi myymälän työyhteisöä ja myymäläketjun toimintaa. Tutkimuspaperissa keskustelen myymäläpäälliköiden työn vaatimuksista ja mahdollisista voimavaroista havaituissa, osittain ristiriitaisissa asemissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sara Lindström

Tiedote

Esimiesten kuultava sekä kauppaketjua että myyjiä

5.8.2014

Työterveyslaitoksen tutkija
Sara Lindström päättelee, että myymäläpäällikön on
tasapainoiltava myymälätyöntekijöiden ja ketjuohjauksen
puristuksessa. Hän on tutkinut kaupan esimiestyötä ja voimavarojen
moniulotteisuutta. Lindström on keskittynyt myymäläpäälliköiden
asemaan kauppaketjun strategioiden ja toisaalta myymälähenkilöstön
tarpeiden sekä toiveiden välillä.

Lindström esitteli tutkimustaan (TSR
112247) Ruotsin Göteborgissa 11.-13. kesäkuuta
2014, jolloin järjestettiin seitsemäs pohjoismainen
työelämäkonferenssi. Esityksen muut kirjoittajat ovat
Minna Janhonen ja
Marjo Wallin. Työsuojelurahasto tuki Lindströmin
osallistumista.

Lindströmin mielestä Göteborgin tilaisuus oli keskinkertainen.
Silti hän arvioi saaneensa arvokkaita kommentteja tutkimukseensa.
Niinpä kaupan esimiestyön vaatimuksia ja voimavaroja on nyt hieman
helpompi tunnistaa ja kehittää.

Lindströmin esitys on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla ja
sähköisessä konferenssijulkaisussa. Hän muokkaa esitystään
artikkelikäsikirjoitukseksi, jonka lähettää alan kansainväliseen
vertaisarvioituun tiedelehteen kuluvana vuonna.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.nwlc2014.com

Tutkimus- ja kehityshanke 112247: Esimiehenä kaupan alalla (ESIKA). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112247