The 7th Transatlantic Dialogue on Strategic Management of Public Organizations, 23.-25.6.2011, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
111194

Hakija
Jan-Erik Johanson

Toteuttaja
Jan-Erik Johanson

Lisätietoja
Jan-Erik Johanson
jan-erik.johanson@uta.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Strateginen julkisjohtaminen on tänä vuonna valittu Yhdysvaltojen ja Euroopan hallinnon tutkimusyhteisöjen (American Society for Public Administration ja
European Group for Public Administration) yhteistyöteemaksi vuodelle 2011. Kokous järjestetään 23-25.6.2011 Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Yhteistyöteemat vaihtelevat vuosien välillä, joten transatlantinen ajatustenvaihto on ainutlaatuinen tilaisuus eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten hallintokäytäntöjen vertailuun.

Strategisen johtamisen vahvistaminen on keskeinen keino turvata hyvät ja laadukkaat julkiset palvelut myös tulevaisuudessa. Teoreettisesti julkisen hallinnon strategisen johtamisen tutkimus on ollut kehittymätöntä eivätkä yksityisen yrityksen johtamiseen liittyvät näkemykset sovellu sellaisenaan julkisyhteisöjen tärkeiden päätösten ohjaamiseen.

Oma esitykseni keskittyy julkisen organisaation yhteistyötä lisäävään ja vähentävään vaikutukseen. Julkisen organisaation rooli voi olla hyväntahtoinen kumppani, välistäottaja tai yhteistyötä tuhoava valvoja. Olennaista on se, että julkisen sektorin organisaatiot voivat yhtä hyvin kannustaa kuin rajoittaakiin verkostojen toimintaa.

Tutkimusyhteistyön keskeinen hyöty on julkisyhteisöjen strategisiin valintoihin liittyvien mallien luominen ja niiden tärkeimpänä hyödyntäjänä ovat julkishallinnon viranomaiset erityisesti toimintaan ohjaavat ylimmät päätöksentekijät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jan-Erik Johanson

Tiedote

Strategisesta julkisjohtamisesta konferenssissa

15.8.2011

VTT, professori
Jan-Erik Johanson osallistui Euroopan ja
Yhdysvaltain hallinnon tutkijoiden (European Group for Public
Admistration EGPA, American Society for Public Administration ASPA)
vuosittaiseen tapaamiseen.

Konferenssi järjestettiin 23.–25.6.2011 Rutgersin yliopistossa
New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Työsuojelurahasto tuki tapaamiseen
osallistumista matkastipendillä.

Julkisen sektorin roolissa paradoksi

Teemana oli strateginen julkisjohtaminen. Johanson piti
esityksen julkisen organisaation yhteistyötä lisäävästä ja
vähentävästä vaikutuksesta.

Johansonin mukaan viraston tehtävät muokkaavat sitä ympäröiviä
verkostoja. Perinteinen tuottajarooli voi yhtä hyvin kannustaa kuin
heikentää asiakasryhmien välistä kanssakäymistä.

Tilaajan roolissa virasto on omiaan tuottamaan kilpailuun
perustuvia suhteita tuottajatahojen välille. Vastaavasti
sääntelijän roolissa virasto katkoo suhteita valvottavien väliltä.
Tässä piilee myös julkisen sektorin rooliin liittyvä paradoksi.
Verkostoyhteiskunnassa julkisen viraston keskeiseksi tehtäväksi voi
tulla suhteiden vähentäminen verkostoissa.

Oman esityksensä ohella Johanson toimi strategisen johtamisen
teoriaryhmän Eurooppaa edustavana puheenjohtaja.

Erilaisia hallintokäytäntöjä

Kokoukseen osallistui useita aiemmin EGPAn strategian
tutkimuksen piirissä toimineita tutkijoita, kuten
Paul Joyce,
Michael Barzelay sekä EGPAn edellinen
puheenjohtaja
Geert Bouckaert.

Yhdysvalloista mukana oli monia alan uranuurtajia, kuten
John Bryson,
Frances Berry ja
Mark Holzer.

Yhteensä osallistujia oli noin 90, mikä tekee kokouksesta
luultavasti suurimman julkisen sektorin strategiaa käsittelevän
tutkijakokouksen tähän mennessä.

Johanson omassa tutkimustyössä transatlanttinen yhteistyö on
uusi suunta. Yhtäältä mannertenvälinen ajatustenvaihto antaa
pohjoisamerikkalaisille näkemyksen eurooppalaisen julkishallinnon
tilasta. Vastaavasti Johanson sai itse tilaisuuden oppia
pohjoisamerikkalaisten hallintokäytäntöjen toiminnasta.

Kokous oli tärkeä kansainvälisten kokemusten haltuunotossa.
Johanson oli ainoa kokoukseen osallistunut suomalainen ja yksi
kolmesta pohjoismaisesta edustajasta. Omalta osaltaan pohjoismaisen
näkökulman esiintuominen kansainvälisissä yhteyksissä antaa mallia
myös muiden maiden hallintokäytännöille.

Keskeinen kokouksen anti oli vertailevan lähtökohdan
esiintuominen. Pohjoisamerikkalaiset hallintokäytännöt poikkeavat
merkittävästi eurooppalaisista. Siksi myös teoreettiset jäsennykset
julkisen sektorin strategisesta johtamisesta ovat vain harvoin
universaalisti käyttökelpoisia.

Johanson sai paljon uusia tutkijayhteyksiä. Viime hetkellä
tarjottu rooli työryhmän puheenjohtajana antoi hyvän lähtökohdan
yhteistyösuhteiden luomiselle.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Johanson Jan-Erik. Strategic governance in public agencies. The 7th Transatlantic Dialogue on Strategic Management of Public Organizations, 23.-25.6.2011 Avaa

http://ssrn.com/abstract=1868236