The 8th International IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110265

Hakija
Pentti Kalliokoski

Toteuttaja
Pentti Kalliokoski

Lisätietoja
Pentti Kalliokoski
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
15.8.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 251 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Pentti Kalliokoski

Tiedote

Työhygienian nykytilanne kiinnostaa laajasti maailmalla

31.10.2010

Professori Pentti Kalliokoski osallistui kansainvälisen työhygienian järjestön IOHA:n (International Occupational Hygiene Association) konferenssiin 28.9.–2.10.2010 Italiassa, Roomassa. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista.

Kalliokosken tavoitteena oli saada yleiskuva työhygienian nykyisestä tilanteesta maailmalla ja keskustella ulkomaisten kollegojen kanssa. Hän piti konferenssissa suullisen esitelmän sekä oli tekijänä kolmessa muussa tilaisuudessa pidetyssä esityksessä. Lisäksi hän toimi ”Chemical agents” -session puheenjohtajana.

Konferenssiin osallistui noin 900 henkilöä 50 eri maasta. Suomalaisia osanottajia oli 12. Suullisia esityksiä oli kaikkiaan 408 ja postereita 226. Suulliset esitykset jakautuivat 25 workshopiin ja 40 tavanomaiseen tekniseen sessioon.

Sessioista hyödyllisimpiä olivat Kalliokosken mukaan workshopit, koska niistä sai kattavan kuvan kunkin aiheen nykytilanteesta. Esillä olivat muun muassa Control Banding -riskienhallintamenetelmä, ISO 2600, altistumisen mallinnus sekä nanoteknologiaan liittyvät riskit.

Control Banding -ohjelmasta on sovittu tehtävän suomenkielinen versio. Kalliokoski keskusteli asiasta hollantilaisten kollegojen kanssa. Keskusteluissa todettiin, että on tärkeää kehittää ohjelmaa yhdessä eteenpäin. Suomi voisi toimittaa ohjelmaan malliratkaisuja ja kerätä mallin testausta ja kehittämistä varten altistumismittauksia.

Toimittaja
Liisa Strann