The 8th IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110264

Hakija
Vesa Asikainen

Toteuttaja
Vesa Asikainen

Lisätietoja
Vesa Asikainen
vesa.asikainen@uef.fi

Toteutusaika
15.8.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 740 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Pöly on merkittava riskitekijä rakennustyöntekijöiden terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille. Kehittynyt pölynhallinta- ja suojausteknologia on vähentänyt rakennuspölylle altistumista, mutta edelleen pölyaltistuminen rakennustyömailla on merkittävä terveysriski työntekijöille varsinkin, kun pölynhallintaan tai suojautumiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

IOHA-2010 konferenssissa esiteltävän tutkimushankkeen tavoitteena oli ensinnäkin kartoittaa kyselytutkimuksen ja mittausten avulla uudisrakennustyömailla esiintyvat merkittavimmät pölyaltistusta aiheuttavat työvaiheet. Toisena tavoitteena oli tutkia uusia ja olemassa olevia menettelytapoja, joiden avulla uudisrakentamisessa voidaan vähentaa rakennustyöntekijöiden pölyaltistumista ja samalla vähentää valmiin rakennuksen pölyisyytta. Tavoitteena oli myos laatia uudisrakennustyömaille pölynhallintaohje, jota noudattamalla pystytaan vähentämään rakennustyöntekijoille ja rakennuksen loppukäyttajille pölystä aiheutuvia ongelmia.

Konferenssimatkan tavoitteena on esitellä vuonna 2009 päättyneen TSR:n rahoittaman tutkimushankkeen (Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa – hanke 107051) tuloksia kahdessa abstraktissa. Samalla pääsen tutustumaan uusiin tutkimustuloksiin sekä tutkijoihin, jota pidän erityisen tärkeänä asiana. Tuoreita tutkimustuloksia ja syntyneitä kontakteja tullaan hyödyntämään omassa tutkimustyössä ja erityisesti konferenssista tulen hyötymään jatkohankkeissa, joissa tutkitaan rakennustyömailla tapahtuvaa altistumista ja sen vähentämistä. Hyväksytyt kaksi konferenssi abstraktia käsittelevät rakennuspölyille altistumista eri työvaiheissa ja pölynhallintamenetelmien käytön vaikutusta pölyaltistumiseen. Konferenssi järjestetään Roomassa, Italiassa 28.9-2.10.2010. Konferenssissa pyrin osallistumaan mahdollisuuksien ja aikataulujen mukaan seuraavia aiheita käsitteleviin sessioihin rakennusteollisuus, kuidut, sisäilman laatu, orgaaninen pöly, henkilökohtaiset suojaimet, kvartsipöly, pintanäytteenotto, ultrapienet hiukkaset ja puupöly.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vesa Asikainen

Tiedote

Työhygieniaa käsiteltiin monipuolisesti konferenssissa Italiassa

31.10.2010

Tutkija
Vesa Asikainen osallistui kansainvälisen
työhygienian järjestön IOHA:n (International Occupational Hygiene
Association) konferenssiin 28.9.–2.10.20120 Roomassa, Italiassa.
Konferenssissa käsiteltiin viimeisimpiä työhygieniaan ja
työterveyteen liittyviä tutkimustuloksia. Työsuojelurahasto tuki
konferenssiosallistumista.

Asikainen esitteli kahdessa abstraktissa vuonna 2009 päättyneen
Työsuojelurahaston rahoittaman Rakennuspölylle altistumisen
vähentäminen uudisrakentamisessa -tutkimushankkeen tuloksia
(107051).

Tutkimushankkeessa Asikainen kartoitti kyselytutkimuksen ja
mittausten avulla uudisrakennustyömailla esiintyvät merkittävimmät
pölyaltistusta aiheuttavat työvaiheet. Lisäksi hän tutki
menettelytapoja, joiden avulla uudisrakentamisessa voi vähentää
rakennustyöntekijöiden pölyaltistusta ja samalla valmiin
rakennuksen pölyisyyttä.

Konferenssissa esitettiin useita Asikaisen tutkimusta sivuavia
esityksiä ja tuloksia, jotka käsittelivät esimerkiksi eri
epäpuhtauksien mittausmenetelmiä, altistumista ja
terveysvaikutuksia.

Asikainen osallistui sessioihin, joissa käsiteltiin muun muassa
rakennusteollisuutta, mineraalikuituja, sisäilman laatua,
orgaanista pölyä, henkilökohtaisia suojaimia, kvartsipölyä,
pintanäytteen ottoa, ultrapieniä hiukkasia ja puupölyä.

Mielenkiintoisia esityksiä olivat myös työhygieeniset riskit
EU:ssa, työterveys pienillä työpaikoilla, ympäristön muutos ja
työterveys, työturvallisuuden ja -terveyden kansalliset strategiat
ja järjestelmät sekä kansainväliset standardit työhygieniassa.

Asikainen sai konferenssissa kattavan kuvan työhygieniaan
liittyvästä tutkimuksesta. Lisäksi hän loi konferenssissa uusia
kontakteja eri maiden tutkijoihin.

Toimittaja
Liisa Strann