The 8th Work on Safety Conference (WOS2015), the University of Minho, 22.-25.09.2015, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
115311

Hakija
Päivi Piispanen

Toteuttaja
Päivi Piispanen

Lisätietoja
Päivi Piispanen
paivi.piispanen@ttl.fi

Toteutusaika
21.9.2015 - 15.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 199 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2015

Tiivistelmä

Konferenssiesitykseni :Developing Safety and Risk Management in Mobile Work: Focus on Organizational Learning Practices liittyy Tekesin tutkimushankkeeseen: ResCas: Organisaation resilienssin edistäminen – Työpaikkojen joustavat käytännöt muuttuvassa ympäristössä, jota Työterveyslaitos tekee yhdessä VTT:n kanssa.
Esityksessäni tarkastelin liikkuvan työn (mekaanikot) riskienhallintaa. Tarkastelimme mekaanikkojen arkista työtä haastattelujen, havainnointien ja työpajojen avulla. Yllättävissä tilanteissa itsenäisesti tehtävät päätökset helposti kuormittavat työntekijöitä, jos ei ole sovittuja pelisääntöjä eikä varmuutta tehtyjen ratkaisujen tukeen. Tarkastelimme, minkälaisia oppimisen haasteita työntekijät kohtaavat, kun he joutuvat ulkopuolisen työnantajan työpaikalla yllättävissä tilanteissa tekemään itsenäisiä omia ratkaisujaan. Minkälaista esimiehen ja työorganisaation tukea tarvitaan, kun ei olla jatkuvissa vuorovaikutustilanteissa kasvokkain vaan kommunikointi tapahtuu pääosin sähköisillä välineillä? Miten yllättävistä tilanteista opitaan ja miten oppi jaetaan organisaatiossa? Tärkeää on, miten saavutetaan kestävää resilienssiä siten, että toimijoiden työhyvinvointi ei vaarannu. Työelämän muutoksissa mobiilityöt lisääntyvät ja joustavuuden (resilienssin) vaatimus kasvaa. Resilienssin toiminnan saavuttamisessa on olennaista ennakointi ja oppiminen tapahtuneista tilanteista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Piispanen

Tiedote

Uutisen pitäisi edetä nopeasti koko yhteisöön

15.10.2015

Asiantuntijat havaitsivat, että huoltomekaanikoille sattuneista
yllättävistä tilanteista oppi lähinnä yksilö. Olisi tärkeää luoda
oppimiskäytäntöjä, jotka mahdollistavat yhteisen osaamisen
jakamisen. Tällaisen tuloksen esitteli Työterveyslaitoksen vanhempi
asiantuntija
Päivi Piispanen, joka osallistui
työturvallisuustutkijoiden konferenssiin 22.–25. syyskuuta 2015
Portugalin Portossa.

 

Piispanen kertoi Tekesin rahoittamasta ResCas-tutkimuksen
huoltoyritystapauksesta. Esityksen muut kirjoittajat ovat
Riikka Ruotsala,
Anna-Leena Kurki,
Hanna Uusitalo,
Pia Perttula ja
Simo Salminen.

 

Huoltomekaanikot toimivat yksin tilaajien työpaikoissa. He pitävät
yhteyttä esimiehiinsä ja kollegoihinsa pääosin tietoteknisillä
välineillä. Esityksessä tarkasteltiin, mitä resilienssi eli
joustavuus tarkoittaa huoltomekaanikon työssä.

 

Yllättävien tilanteiden yhteinen käsittely työpajoissa laajensi
osallistujien yksilönäkemyksen yhteisölliseksi ja paikallisen
ongelman yleiseksi. Näin yllättävät tilanteet eivät kuormita
yksilöä ja organisaatioissa saadaan sujuvoitettua työtä.

Suomalainen työelämän kehittäminen vaatii kansainvälistä
yhteistyötä ja peilaamista muiden maiden tapoihin. Piispanen
tietää, että suomalaiset eivät ole kaikessa huippuja. Hän näki
Portossa, kuinka vaihtelevasti eri maissa sovelletaan esimerkiksi
EU-säädöksiä. Työsuojelurahasto tuki matkaa stipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Abstract Piispanen, P., Ruotsala, R., Kurki, A-L., Uusitalo, H.,Perttula, P., Salminen, S. Developing Safety and Risk. Management in Mobile Work: Focus on Organizational Learning Practices. 2015. Avaa

Tutkimus on Työterveyslaitoksen ja VTT:n yhteishanke, ja tietoa on laitosten verkkosivuilla: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/rescas/Sivut/default.aspx ja http://www.vtt.fi/sites/rescas/en